was successfully added to your cart.

Winkelmand

Coachopleiding

By | Coaching, Uncategorized | No Comments

Coachopleiding ‘Coachen naar ongekend potentieel’

Start 11 December 2023

Leuk dat je belangstelling hebt voor de coachopleiding ‘Coachen naar ongekend potentieel’. Een opleiding die het verschil wil maken in jouw eigen leven als mens en coach en daarmee ook in het leven van de mensen die je coacht, begeleidt, faciliteert of waar je leiding aan geeft. Een opleiding die gaat over onze essentie, ons potentieel, onze ongekende mogelijkheden én hoe we hier in ons dagelijks leven uiting aan kunnen geven. Met voldoening, impact, plezier en moeiteloosheid.

Coachen naar ongekend potentieel
Ten diepste zijn we in ons leven op zoek naar onszelf en daar komen, als je af gaat pellen, veel of misschien wel alle coachvragen uit voort. We zijn verdwaald geraakt door identificatie met een ik die we denken te zijn. Deze ‘onechte’ ik is verstrikt geraakt in een verhalen-wereld, is gevangen geraakt in een wereld van dualiteit en ervaart de verbinding met een diepere zielslaag en met de omgeving niet meer optimaal. Dat kan leiden tot het ervaren van een scala aan problemen, issues en triggers met jezelf en anderen, angsten, onrust en andere emoties, belemmerende overtuigingen en patronen, twijfels, vragen, een zoeken naar, stress, leegte, disbalans, afgesneden voelen van bezieling en vitaliteit of iets wat hier op lijkt :). Het kan soms meer als overleven voelen dan als werkelijk en voluit ‘ons mooiste leven’ leven. Of het gaat best oké, en is er tóch een innerlijk weten of voelen dat er nog onaangesproken potentieel is en bewustzijnsverruiming mogelijk is. Dat er een ánder leven mogelijk is, want diep in ons zit die herinnering. Dus zoeken veel mensen, of het nu uit noodzaak of uit verlangen en ambitie is, een coach op met vragen over zichzelf in relatie tot hun werk, loopbaan, relaties en andere levensgebieden. Die coach ben jij of kun je zijn.

De shift naar jezelf
Nu kunnen vragen en problemen niet wérkelijk opgelost worden op hetzelfde denkniveau als waarop ze zijn ontstaan. Er is een shift nodig naar een andere bewustzijnslaag, naar onze natuurlijke staat-van-zijn of noem het de ziel. De ziel leeft in het hier en nu, intuïtief, spontaan, innerlijk vrij en moeiteloos de mooiste versie van zichzelf. Aan het realiseren van deze shift én om anderen te coachen bij het realiseren van deze shift, afgestemd op hun alledaagse vragen, dáár wil deze opleiding aan bijdragen.

Wil jij jezelf op andere bewustzijnslagen beter leren kennen als mens en coach én anderen (met nog meer impact) leren coachen bij dit proces en de benodigde bekwaamheden hiervoor ontwikkelen of verder professionaliseren? Hieronder lees je meer over de inhoud van deze opleiding en vind je informatie over een aantal praktische zaken.

In deze informatie lees je overigens steeds de woorden ‘coach’, ‘coachee’ (klant) en ‘coachen’, maar het kan ook zijn dat jij een rol als leidinggevende, therapeut, consultant, docent, trainer of andere (nieuw gewenste) rol vervult, waarin je mensen begeleidt bij hun groei en bewustzijnsontwikkeling.

Puur potentieel
Tijdens deze 10-daagse coachopleiding en 3 individuele coachsessies met Paulien groei je in jouw rol als coach om jouw klanten (of medewerkers, studenten etc.) weer in contact te laten zijn met hun essentie, ongekende potentieel en authentieke kracht. Die kern, de diamant, is er nú al, alleen kan je klant er misschien ‘niet meer zo goed bij’. Er ligt als het ware een laag stof op de diamant, zo lijkt het. Of zie het als de zon die altijd schijnt en straalt maar waar een wolkendek als sluier voor hangt.  Als coach leer je die diamant of zon die er nu al is aan te spreken bij jouw coachee, en om weer vanuit dit perspectief te gaan leven. Daarnaast coach je de coachee om de laag stof of de sluier te doorzien en te doorvoelen, waardoor er meer ruimte komt voor de diamant of zon. Deze pure kern is er dus nú al en hoeft niet ontwikkeld te worden! Daar zit vaak de verwarring waardoor we hard aan de slag gaan om een betere versie van onszelf te realiseren. Die mooiste versie ís er al. Weer in verbinding met zichzelf krijgt jouw klant vanzelf helderheid op zijn vragen, zowel praktische en alledaagse als diepgaande vragen.

Twee sporen
Het kunnen coachen naar puur en ongekend potentieel en authentieke kracht vraagt om groei en verruiming van bewustzijn. In deze opleiding bewandel je daarom twee sporen. Het eerste spoor is zélf weer te beseffen wie je werkelijk bent. Het tweede spoor is om een ander te kunnen coachen en inspireren in het realiseren van de shift naar zichzelf. Deze opleiding is daarmee een enorme verrijking voor jezelf en jouw eigen leven, en voor je professionele rol als coach. Vanuit de verbinding met jezelf kun je je ook pas wérkelijk verbinden met jouw klant (en anderen) en een ‘veld’ aanbieden waarin jouw klant zich weer bewust kan worden van zichzelf. Dat vraagt van jou als mens en coach ook het vrijkomen van jouw eigen identificatie met je ‘onechte’ ik en van perspectief te schuiven naar jouw essentie. Het vraagt totale zelfacceptatie, zelfliefde en aanwezig zijn in het hier en nu om uiteindelijk te ontdekken dat je liefde en potentieel bént en over ongekende vermogens beschikt.

Thema’s in de opleiding en individuele coaching

Verspreid over 10 opleidingsdagen en 3 individuele (online) coachsessies gaan we aan de slag met thema’s als:

 • Het zien van het ‘spel van bewustzijn’ en dit kunnen vertalen in coaching
 • Begrip van kosmische wetten en hoe deze doorwerken in ons dagelijks leven; dit kunnen vertalen naar het coachen
 • Begrip van diverse fasen tijdens transformatieprocessen en kunnen afstemmen  op de fase van jouw coachee
 • De shift van onwetendheid en identificatie met de ‘onechte ik’ naar je natuurlijke staat-van-zijn (hier vallen veel subthema’s onder)
 • De werking van energie met als basis pure, zuivere Liefde en het werken met energie als zijnde puur potentieel
 • Voorwaardelijke en onvoorwaardelijke liefde, en hoe zich dit in álles in ons leven uit
 • Vrouwelijke en mannelijke energie in ieder mens: wat is het, disbalans herkennen en het leren coachen om terug te keren naar een natuurlijke balans
 • Verder verruimen van de intuïtie en deze leren inzetten tijdens het coachen
 • Het leren werken met methoden/tools/perspectieven die ondersteunend zijn in het coachproces om te laten gaan wat niet bij onze kern hoort en juist die kern aan te spreken. Denk bijvoorbeeld aan Emotional Freedom Techniques, een bepaalde vorm van meditatie, systeemdenken en opstellen en mijn ‘Master your Mind-Methode’. Eén van de tools om mee te leren werken tijdens coachtrajecten is ook het Online programma ‘De mooiste versie van jezelf’.
 • Het leren coachen vanuit een holistische visie met aandacht voor het mentale, emotionele, fysieke, energetische en spirituele aspect
 • Coachen vanuit ‘caring & daring’
 • Het leren herkennen van dynamieken in (alle soorten) relaties en dit leren zien en toepassen als kansen voor groei, en jouw coachee hierin coachen naar eigen kracht en verantwoordelijkheid
 • Het verder professionaliseren van bekwaamheden/vaardigheden in je coachrol
 • Vormgeving van de coaching in jouw werk of in een formeel coachtraject
 • Thema’s rondom zelfstandig ondernemerschap (voor wie dit actueel is)
 • Vertaling van alle thema’s  naar jouw eigen werk (maatwerkopdrachten)

Diverse thema’s bestaan uit subthema’s. De verdere detailering brengen we tijdens de opleidingsdagen en individuele sessies aan. We bekijken de meeste thema’s eerst vanuit een groter perspectief om ze vervolgens ook heel praktisch en concreet te vertalen naar het dagelijks leven en uiteraard naar de vragen van klanten.  Je gaat de inhoud zelf ervaren, integreren in jezelf én leren toepassen in jouw werk als coach.

Ik werk als trainer/coach graag met thema’s en een rode draad (‘programma’) in de opleiding en ook per opleidingsdag, en tegelijkertijd is er veel ruimte voor wat er in de flow ontstaat. Zo kunnen we met elkaar in de flow verder professionaliseren.

Maatwerk
Het ene thema kan je mogelijk meer aanspreken dan het andere. Ook wat je op dit moment in je werk wilt of kunt toepassen zal per deelnemer verschillen. Tijdens de opleidingsdagen is er daarom ruimte om bijvoorbeeld bij thema’s/oefeningen hier keuzes in te maken. Naast de opleidingsdagen heb je 3 individuele (online) coachsessies met Paulien en ook daarin kunnen individuele accenten worden gelegd. Tot slot werken we met een portfolio waarbij deels sprake is van individuele maatwerkopdrachten. Je gaat eigen thema’s kiezen waar je verder in gaat verdiepen, uitwerken, reflecteren, en ook toepassen als coach in oefengesprekken met andere deelnemers en met proefklanten buiten de opleiding.

Portfolio
Gedurende het gehele traject werk je aan een portfolio. Dit portfolio bestaat uit diverse opdrachten en reflecties. Eén van de opdrachten is voor alle deelnemers gelijk en dat is dat je een tweetal coachtrajecten met proefklanten uitvoert, inclusief reflecties hierop. Samen kiezen we ook een aantal individuele maatwerkopdrachten, afgestemd op jouw werk/situatie. Deze maatwerkopdrachten maken ook onderdeel uit van het portfolio. De kwaliteit van jouw portfolio is uiteindelijk bepalend voor diplomering. Als alle opdrachten en reflecties zijn gemaakt ontvang je in ieder geval een certificaat van deelname.

Werken met het Online programma ‘De mooiste versie van jezelf’
Tijdens de opleiding gebruiken we onder andere het Online programma ‘De mooiste versie van jezelf’. Voor jouw groei in de rol als coach gaan we wat dieper dan dit programma, zodat je ook met dit programma in jouw eigen werk met jouw eigen klanten (medewerkers, studenten etc.) kunt werken, als je daar interesse voor hebt (hoeft uiteraard niet, wel een mogelijkheid)

Het online programma bestaat uit video’s, teksten en veel opdrachten. Je kunt kiezen voor deze uitgebreide versie of voor een versie met alleen de teksten en opdrachten en dus zonder video’s. Verder maken we samen een aantal afspraken om dit proces soepel te laten verlopen.

Voor wie is deze opleiding
Misschien werk je nu als coach, leidinggevende, therapeut, consultant, studentenbegeleider, HR-professional, trainer of in een andere rol waarin je bezig bent met mensen en hun persoonlijke groei en bewustwording. Of misschien wíl je je hier juist meer op gaan richten, in je huidige of een nieuwe rol. Of misschien ben je zoekende op welke manier en in welke rol je jouw passie voor groei en bewustwording van mensen wilt invullen.

Deze opleiding gaat ervan uit dat je zelf al in enige mate bezig bent geweest met je eigen groei en bewustzijnsontwikkeling en nu een verdere verdieping zoekt, zowel in jezelf als in het coachen (of begeleiden/faciliteren/leidinggeven) van anderen. Je eigen bewustzijnsveld, jouw helderheid en innerlijke wijsheid heeft een grote invloed op het veld dat jij de coachee (of klant/medewerker/student) aanreikt. Je wil daarom nu naar een ‘next level’, voor jezelf en in je werk. Deze opleiding past bij jou als je beide paden wilt bewandelen: het ene pad gaat over een verdere verdieping in jezelf, en het andere pad gaat over je verder bekwamen in het coachen (of begeleiden/faciliteren/leidinggeven) van anderen, in brede zin van het woord. En dat laatste niet omdat ‘om de ander of wereld te redden’, maar puur omdat je vanuit je hart klaar staat voor de mens die er klaar voor is om een shift te maken.

Om samen te kunnen beoordelen of deze opleiding past bij jouw wensen en situatie hebben we vooraf een kennismaking/intake.

Opbouw en planning
De opleiding bestaat uit 10 opleidingsdagen en 3 individuele (online) coachsessies met Paulien. De eerste 5 opleidingsdagen worden aaneengesloten gegeven in Spanje, de overige 5 dagen worden ingevuld door 2 x een tweedaagse en 1 afrondende dag in Nederland. De individuele (online) coachsessies spreken we onderling af, tussen de opleidingsdagen door.

Planning eerstvolgende groep:
– 20 – 24 november 2023 in Spanje (19 en 25 november zijn de reisdagen)
– 26 en 27 januari 2024 in NL
– 5 en 6 april 2024 in NL
– 7 juni 2024 in NL

Paulien – trainer en coach van deze opleiding
Mijn naam is Paulien van de Put, trainer en coach van deze opleiding. Ik vind het bijzonder leuk om deze opleiding te geven omdat we ons richten op het mooiste en hoogste potentieel in de mens aanspreken en daarmee ons welzijn en onze levenskwaliteit kunnen verhogen. Iedere keer weer maakt het me blij als tijdens opleidingen, trainingen of coachtrajecten mensen meer vanuit hun kern gaan leven wat hen veel moois brengt.

Tot slot: alles in één overzicht
Tot slot nog even alle ingrediënten van deze opleiding op een rij:

 • kennismaking/intakegesprek
 • 10 opleidingsdagen
 • 3 individuele (online) coachsessies met Paulien
 • portfolio met opdrachten, deels maatwerkopdrachten
 • coachtraject met twee ‘proefklanten’ (onderdeel van het portfolio)
 • literatuur en voorbereidingsopdrachten voor de opleidingsdagen/coachsessies
 • diploma of bewijs van deelname

Tijdens het kennismakings-/intakegesprek is er alle ruimte voor het stellen van vragen. Heb je nu al vragen die je mee wilt nemen bij je besluit om deze opleiding te gaan volgen, bel of mail dan gerust. Ook om je aan te melden en een kennismakings/intakegesprek te plannen kun je bellen met Paulien (06 19007720) of een mail sturen naar info@inspiringcompany.nl.

De locatie voor de groepsbijeenkomsten van deze coachopleiding is deels in Spanje (omgeving Benissa) en deels in Nederland (omgeving Deventer). De opleiding start van 11 t/m 15 december 2023 met een vijfdaagse in Spanje (reisdagen op 10 en 16 december) en wordt vervolgd door 2 x een tweedaagse en één afsluitende dag in Nederland.

De locatie van de individuele coachsessies is of online of in Nederland (Terwolde) (je mag ook naar Spanje komen :)).

De prijs van de coachopleiding inclusief individuele coaching is € 3.500,- excl. BTW voor organisaties. Voor ZZP-ers en particulieren is dit bedrag inclusief BTW en is betaling in termijnen mogelijk (bijvoorbeeld eerste termijn in december 2023 voor de start van de opleiding € 1800,-, en daarna 2 x € 850,- in januari en maart 2024)

Bij deze prijs zijn inbegrepen:

 • Intakegesprek
 • 10 opleidingsdagen: 11 t/m 15 december 2023 in Spanje (aankomst 10 december en vertrek op 16 december), 26 + 27 januari 2024 in NL, 5 + 6 april 2024 in NL en 7 juni 2024 in NL; alle dagen van 09.30 tot 17.00 uur)
 • 3 individuele (online) coachsessies van 1,5 uur (online of fysiek; in de periode tussen de opleidingsdagen; planning in overleg)
 • Accommodatie in Spanje (rustig gelegen villa in omgeving Benissa) inclusief 6 overnachtingen (eigen slaapkamer, eigen of gedeelde badkamer met max. één andere deelnemer) en inclusief ontbijt/lunch/avondeten. Dus aankomst op 10 december en vertrek op 16 december 2023.
 • Accommodatie inclusief koffie/thee/lunch voor de 5 trainingsdagen in NL (zonder overnachting)
 • Toegang tot het online programma ‘De mooiste versie van jezelf’
 • Inspiratiebox met boek ‘Jezelf zijn’
 • Hand-outs (digitaal)
 • Bewijs van deelname of diploma
 • Bij behaald diploma de mogelijkheid om het online programma ‘De mooiste versie van jezelf’ in je eigen werkomgeving in te zetten (maken we samen afspraken over)

Wat niet bij de prijs is inbegrepen is de heen-en terugreis naar Spanje (voor vliegen luchthaven Alicante).  Ook de literatuur is niet bij de prijs inbegrepen en schaf je als deelnemer zelf aan. Dit is zo’n € 250,-.
De 2 x twee aaneengesloten dagen in NL vinden plaats in omgeving Deventer en zijn zonder overnachting. Je kunt ’s avonds lekker thuis slapen of mocht je van ver komen dan kun je wellicht een B&B boeken.

Minimum aantal deelnemers voor deze opleiding is vier en maximaal aantal deelnemers is zes.Je kunt je hieronder aanmelden. Na aanmelding ontvang je een bevestiging.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 061900772 of mailen naar info@www.inspiringcompany.nl

Individuele Coaching

By | Coaching | No Comments

Met individuele coaching maak je een sprong in jouw persoonlijke groei.  Misschien herken je jezelf in één van de onderstaande of soortgelijke vragen en wensen:

 • je hebt het gevoel vast te lopen, bijvoorbeeld in werk, privé of in relaties en je wilt je weer krachtig voelen en de voor jou goede kant op bewegen,
 • je wilt reflecteren op je loopbaan, jezelf beter leren kennen en de volgende stap in je loopbaan beter afstemmen op wie jij bent,
 • je wilt een burn-out, bore-out of stressvol leven achter je laten en komen tot een andere manier van werken en leven waarin je jouw eigen kracht weer voelt en balans, plezier en voldoening ervaart,
 • je wilt vrij komen van patronen, overtuigingen en emoties die je nu belemmeren om vanuit jouw authentieke kracht te leven en werken,
 • je wilt reflecteren op jouw wijze van leiderschap of ondernemerschap en deze transformeren naar een next level,
 • je voelt of weet dat er meer in je zit en wilt vanuit verbinding met jezelf weer de regie nemen over jouw leven,
 • je zoekt naar meer balans in je leven, naar innerlijke rust en vrijheid,
 • je wilt meer vanuit flow, lichter en moeiteloos leven en werken.

Wat je vragen of wensen ook zijn je bent van harte welkom bij Inspiring Company. Ik coach je graag om weer meer in verbinding met jezelf te komen waar je je eigen antwoorden vindt op de vragen en wensen die je bezighouden. Veel klanten ervaren hun coachtraject als een echt cadeau.

Als je een sprong wilt maken in jouw persoonlijke groei dan vraagt dat wel om naar binnen te durven keren, om zelfreflectie, moed, eerlijkheid, verantwoordelijkheid willen nemen en vaak ook buiten je comfortzone durven stappen. Als je die bereidheid hebt is er veel mogelijk. Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten en samen aan de slag te gaan!

Executive coaching en Coach de coach
Leiders/managers, ondernemers en coaches zijn doelgroepen waar ik sterk affiniteit mee heb. Als je als leider, manager, ondernemer of coach het mooiste in jezelf naar boven weet te halen, kun je werkelijk impact hebben en het mooiste in medewerkers en teams aanspreken wat vanzelf tot mooie resultaten leidt. Ik coach en inspireer je graag hierbij. Kijk eens bij executive coaching en coach de coach.

Retreats
Naast of in plaats van individuele coachsessies in Terwolde bestaat ook de mogelijkheid om deel te nemen aan één van de retreats met individuele coaching.

Inspiring Academy
Wil je je liever ontwikkelen in groepsverband? Kijk dan eens bij het aanbod van Inspiring Academy.

Inspirerende producten
Wil je zelfstandig aan de slag met jouw groei? Dat kan met het Online Programma ‘Een reis naar de mooiste versie van jezelf’ of met de Inspiratiebox met o.a. het boek ‘Jezelf zijn’. Je vindt deze producten in de webshop.

Laat je ook inspireren door de producten van Inspiring Company gericht op het vrijmaken van potentieel en kracht.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 0619007720 of mailen naar info@inspiringcompany.nl

Informatie

Marokko

By | Uncategorized

Marokko – 23 t/m 30 maart 2019

Een retreat met MPower gaat over rust, bewustzijn en transformatie. Iets doen wat werkelijk helpt, met mooie natuur als decor. Het is geen vakantie, maar werkt wel ontspannend. Deze ontspanning gecombineerd met individuele begeleiding geven je de mogelijkheid om in je persoonlijke groei stevige stappen vooruit te maken. Met hernieuwde energie ga je weer naar huis.

“Bijzonder wat de afgelopen week heeft gedaan bij me. Het heeft mijn blik op veel zaken veranderd en de handvatten gegeven om door te kunnen pakken.” – Paul

Informatie Retreat

Je bent van harte welkom om deel te nemen aan deze retreat in Marokko. Een week om bij jezelf te komen en tijd te nemen voor persoonlijke groei. Om persoonlijke groei te realiseren heb je deze week meerdere individuele coachsessies. Deze individuele coachsessies zijn gericht op jouw persoonlijke vragen. Misschien herken je jezelf in één van de onderstaande of soortgelijke vragen en wensen:

 • je hebt het gevoel vast te lopen, bijvoorbeeld in werk, privé of in relaties en je zoekt naar wat en hoe dan wel,
 • je wilt een nieuwe stap in je loopbaan maken,
 • je wilt je leven een andere wending geven,
 • je wilt een burn-out, bore-out of stressvol leven achter je laten en komen tot een andere manier van werken en leven die beter bij je past,
 • je wilt vrij komen van patronen, overtuigingen en emoties zodat er ruimte komt voor jouw potentieel en kracht,
 • je wilt reflecteren op jouw wijze van leiderschap of ondernemerschap en deze transformeren naar een ander level,
 • je voelt een verlangen om meer in verbinding met jezelf te zijn, tot jezelf te komen,
 • je voelt een verlangen naar meer balans in je even, naar innerlijke rust en vrijheid of anderszins …

Wat je vragen of verlangens ook zijn, door de verschuiving te maken van wie je denkt te zijn naar wie je werkelijk bent, kom je bij jouw eigen antwoorden, potentieel en kracht. Je verschuift van geconditioneerd, geprogrammeerd leven naar geïnspireerd, authentiek leven.

Deze week is er ook ruimte voor jezelf en het ervaren van de omgeving: de natuur, de zee, de sfeer, lekker eten, wandelen, een activiteit op het strand of een bezoek aan Essaouria, net wat je wilt.

Kortom: een week van bewustwording en persoonlijke groei, inspiratie, ontspanning en genieten op een bijzonder mooie plek. Ga je mee?

Er kan deze week veel in beweging worden gebracht, wat zo z’n effect zal hebben na de retreat. Het kan prettig en effectief zijn om eenmaal terug nog één of een aantal coachmomenten te plannen om de transformatie kracht bij te zetten. Deze service bieden we graag aan, afgestemd op jouw wensen.

De locatie voor deze retreat is Marokko. We hebben een prachtige, ruime villa met prive zwembad op een schitterende plek in de omgeving van Essaouira tot onze beschikking. De villa ligt dichtbij zee, is zowel binnen als buiten ruim opgezet, dus er is altijd ruimte om je terug te trekken. De directe omgeving rondom de villa nodigt uit tot strandwandelingen.

De prijs voor deze geheel verzorgde week is € 2945. Deze prijs is voor organisaties excl. BTW en voor particulieren incl. BTW. Bij deze prijs is inbegrepen:

 • 7 overnachtingen van zaterdag 23 t/m zaterdag 30 maart 2019
 • eigen slaapkamer en badkamer
 • alle dagen inclusief ontbijt, lunch en diner
 • gehele week individuele coaching en begeleiding
 • telefonische intake vooraf
 • transfer van en naar de luchthaven (Essaouira)
 • gebruik van een auto ter plaatse

Voor dit programma zijn vier plekken beschikbaar.

De vlucht is exclusief, die boek je zelf. Misschien wil je je verblijf in Marokko verlengen. Zo kun je jouw vlucht aanpassen aan je individuele wensen.
Essaouira ligt als luchthaven het meest voor de hand. Er zijn diverse maatschappijen die naar Essaouira vliegen, waaronder Ryanair vanaf Luchthaven Dusseldorf Weeze. De prijs voor een retour bedraagt ongeveer € 30,-.

De reis gaat bij minimaal 2 deelnemers door. Als je mee wilt, dan is het prettig dat snel te laten weten. Een ieder kan dan zijn of haar vlucht boeken.

Na aanmelding voor deze reis ontvang je een bevestiging hiervan en een factuur om 50 % aanbetaling te voldoen. Het restant bedrag betaal je uiterlijk 6 weken voor vertrek. Een eventuele reis- en/of annuleringsverzekering regel je zelf.Je kunt je hieronder aanmelden. Na aanmelding ontvang je een bevestiging.

Bekijk alle retreats

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 0619007720 of mailen naar info@www.inspiringcompany.nl

Informatie

Over Merel en merels

By | Inspiratie | No Comments

Over Merel en merels …

In juni waren we met een retreat in Portugal. Een vrouw die aan deze retreat deelnam was Merel. Met haar toestemming deel ik graag dit verhaal met je. Het is zo symbolisch voor coaching en onze retreats.

De dode merel
We verbleven in Portugal in een comfortabele villa, met een eigen zwembad, gelegen tussen een boomgaard van sinaasappelbomen, citroenbomen en vijgenbomen. Wat een groene weelderigheid! Merel ontdekte voor haarzelf een aangenaam ochtendritueel, voordat we met de coaching startte. Ze begon met een work-out, trok daarna een aantal verfrissende banen in het zwembad en na het douchen was het tijd voor het ontbijt. Op één van de eerste ochtenden vertelde ze ons bij het ontbijt dat er die ochtend in één keer een dode merel in het zwembad dreef… Dat kan geen toeval zijn, dacht ik meteen. Merel die een dode merel vindt. We waren in de coaching juist bezig met het doorzien van overtuigingen die sterk invloed hadden op haar leven tot nu toe. Ze was bezig ballast los te laten, alles wat niet echt tot haar kern behoort. Ze kon steeds meer haar ‘verhaal’ doorzien, het verhaal wat ze over zichzelf, over anderen en over het leven als waarheid was gaan geloven. Het is de geconditioneerde ik, de onechte ik, de ego-laag die doorzien mag worden in coaching en waar de identificatie van weg kan vallen. Het is eigenlijk het ‘doodgaan’ van de onechte ik. En daar dreef die dode merel in het water …. Tijdens de coachsessie heeft Merel de merel ritueel begraven: haar oude ik.

Het skelet van een merel
Halverwege de week wilde Merel na een coachsessie graag wandelen in een nabijgelegen natuurgebied. Wij zette haar met de auto af en zouden haar op een seintje van haar weer ophalen. Na de wandeling, weer terug in de auto, vertelde ze over haar bezoek aan een bezoekerscentrum. In een vitrine zag ze een skelet liggen van …. juist, een merel. Dit was zo symbolisch voor haar proces deze week. Als je oude patronen doorziet, als je je bewust wordt in welk verhaal je jezelf vast hebt gezet, als je loslaat wat losgelaten wil worden …. dan ga je ‘tot op het bot’. En dat was wat Merel deze dagen aan het doen was, het doorzien wat niet van haar was en haar ‘oude jasje’ uitdoen. Als het jasje van de geconditioneerde ik langzaamaan uit gaat komt er ruimte voor de authentieke ik.

Een glanzende merel
Een paar dagen later, vlak voor ons vertrek, bezocht Merel na een coachsessie het mooie plaatsje Tavira. Ze liep rond bij het kasteel en snuffelde in wat winkeltjes. En daar, in één keer, zag ze een prachtige, glanzende porseleinen merel staan. Bij terugkomst vertelde ze over de aangename sfeer in Tavira en uiteraard over deze glanzende merel. Natuurlijk spraken we over de symboliek van de merel. Met alles wat ze doorzien had en losgelaten had komt er ruimte voor de authentieke, stralende, glanzende Merel. Merel mag nu gaan ‘shinen’, zo verwoordde ze het zelf. Het is nu haar moment om krachtig vanuit haar kern te gaan werken en leven. Voordat we weer naar de luchthaven van Faro reden gingen we nogmaals naar Tavira en kochten daar samen de glanzende merel …

Met veel dank aan Merel en de merels ….

Paulien
3 juli 2018

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 0619007720 of mailen naar info@inspiringcompany.nl

Informatie

Laat je ook inspireren door de producten van Inspiring Company gericht op het vrijmaken van potentieel en kracht.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 0619007720 of mailen naar info@www.inspiringcompany.nl

Informatie

De Inspiratiebox

By | Inspiratie | No Comments

De Inspiratiebox ‘Jezelf zijn’

De Inspiratiebox ‘Jezelf zijn’ reikt je een route aan naar jouw potentieel en kracht!

De Inspiratiebox ‘Jezelf zijn’ is geschreven om jouw groei te faciliteren, om je weer bewust te worden van jouw potentieel en kracht. De box, met o.a. een boek van 126 pagina’s, biedt je wezenlijke inzichten en handvatten. De teksten van 30 thema’s nodigen je uit tot zelfreflectie, moed en verantwoordelijkheid nemen zonder beperkingen van je eigen ruimte en vrijheid. Als je de bereidheid hebt om energie te steken in jezelf, dan ligt er iets mooi’s te wachten: jouw potentieel, kracht, geluk en ongekende vermogens. De krachtige uitstraling van de box brengt enthousiasme voor het zetten van stappen naar je authentieke zelf.

Inhoud van de Inspiratiebox:

 • 30 kaarten met prachtige afbeeldingen om in je eigen ritme, bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks, een kaart te kiezen
 • boek van 126 pagina’s waarin voor iedere kaart een thema is beschreven, inclusief inspiratie voor zelfonderzoek
 • schrift ‘Inspiratie & Notities’ met mooie afbeeldingen, oneliners, gedichten en ruimte voor aantekeningen
 • potlood

“De Inspiratiebox staat voor kwaliteit, is vernieuwend, combineert inhoud met schoonheid, nodigt uit en is uniek in zijn soort. Met een prachtige vormgeving en toegankelijke informatie inspireert de box tot zelfreflectie en eigen groei.”

Auteur: Paulien van de Put

Bestellen
Je kunt de Inspiratiebox met het boek ‘Jezelf zijn’ hier bestellen. De prijs is € 39,- inclusief BTW en exclusief pakket-verzendkosten.


Reviews Bol.com:

“Een prachtige doos met inspiratie! Heel mooi vormgegeven met mooie foto’s en heldere teksten. Zo af en toe pak ik een inspiratiekaart en lees ik de bijbehorende tekst. Het is echt verrassend wat je dan tegenkomt. Alsof het zo moet zijn. Het geeft mij inzicht in situaties en mezelf. Al met al een heel mooi cadeau voor jezelf of iemand anders.”

“Paulien schrijft vanuit haar hart en nodigt je op haar unieke manier uit om je eigen hart te openen. Ze geeft liefdevol en met een sprankeling krachtige inspiratie mee die je verder helpt op je weg naar verder zelfonderzoek. Precies wat je ook ervaart als je met haar samenwerkt.”

Lees meer reviews

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 0619007720 of mailen naar info@inspiringcompany.nl

Informatie

Laat je ook inspireren door de producten van Inspiring Company gericht op het vrijmaken van potentieel en kracht.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 0619007720 of mailen naar info@www.inspiringcompany.nl

Informatie