was successfully added to your cart.

Winkelmand

Masterclass
The highway to happiness

By | Uncategorized

Masterclass – The highway to happiness

Ontdek de sleutels naar innerlijk geluk, kracht en de magie van het leven.

Met deze Masterclass reikt Paulien je een kompas aan om ‘de mooiste versie van jezelf’ te realiseren. Die mooiste versie van jezelf is er allang, maar sluiers van onwetendheid kunnen jouw ware aard verhullen. Het gaat over je weer bewust worden van je ware aard en van hieruit gaan leven, werken en in verbinding zijn met de mensen en wereld om je heen. Dat vraagt om een shift, een verandering van perspectief. Het is vanuit een andere plek in jezelf aanwezig leren zijn, vanuit je hart, en alles doorzien wat niet echt is in jezelf. Je maakt je vrij van identificatie met de ik die je denkt te zijn, die aangestuurd wordt door overtuigingen, emoties, patronen en dergelijke. Je vindt dan in jezelf wat je bewust of onbewust buiten jezelf aan het zoeken was. Je ontdekt bijvoorbeeld geluk, Liefde, kracht, vrijheid, vreugde, passie, balans en nog veel meer ín jezelf. Als je dit in jezelf vindt en voelt leidt dat tot andere ervaringen in jouw buitenwereld. Zo binnen zo buiten. Wie angstig is ontmoet angst in zijn/haar buitenwereld. Wie liefdevol is ontmoet liefde in zijn/haar buitenwereld. Wie zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander en het leven heeft wordt hier in zijn/haar buitenwereld in bevestigd. De verandering begint niet buiten jou, maar ín jou. Onze kracht en mogelijkheden zijn ongekend, als we het willen en kunnen zien. Het is aan jou en mij. We mogen de verandering zijn die we in de buitenwereld willen zien.

‘Be the change you wish to see in the world’ – Mahatma Gandhi

Deze Masterclass van één middag geeft je inzichten, inspiratie, energie en concrete handvatten om jouw ware aard en de magie van het leven te ontdekken. Paulien deelt eigen ervaringen, do’s and dont’s en ‘the highway to happiness’ 🙂

Data:
– Donderdag 1 juli
– Donderdag 2 september
– Vrijdag 15 oktober
– Vrijdag 26 november

Tijd: 13.00 – 17.00 uur

Locatie: Terwolde

Prijs: € 99,-

Aanmelden:
In de shop kun je je aanmelden voor deze Masterclass, let daarbij goed op de juiste datum. De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers zodat er ruimte is voor interactie.

Paulien is auteur van de Inspiratiebox met het boek ‘Jezelf zijn’ en van het Inspiratie- & werkboek ‘Een reis naar de mooiste versie van jezelf’. Haar passie is om het mooiste in individuen, teams en organisaties aan te spreken.

Laat je ook inspireren door de producten van Inspiring Company gericht op het vrijmaken van potentieel en kracht.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 0619007720 of mailen naar info@inspiringcompany.nl

Informatie

Nieuw Leiderschap

By | Inspiratie

Inspiratiemiddag (gratis) – Nieuw leiderschap

De kwaliteit van leiderschap in organisaties (of andere systemen) heeft een enorme impact, en dat kan zowel een negatieve als een positieve impact zijn. Zoals ik het waarneem zijn we op vele plekken toe aan een ‘next level’, en hebben we Nieuw Leiderschap nodig om samen te bouwen aan organisaties (maar ook aan een samenleving) waarin het prettig werken (en leven) is en waar we samen toegevoegde waarde creëren. Met als basis een set waarden waarmee we zorgvuldig omgaan met elkaar en de natuur.

Wil jij als leider opstaan? Kom dan naar één van de (gratis) inspiratiemiddagen!

Heb jij zin om aan deze (gratis) inspiratiemiddag deel te nemen?
Meerdere momenten per jaar zijn er mogelijkheden om gratis kennis te maken met de visie en aanpak van Inspiring Company als het gaat om Nieuw Leiderschap. Ik neem je graag mee in mijn eigen ervaringen en deel mijn visie op Nieuw Leiderschap. Daarbij focus ik met name op het ontginnen van potentieel. Het ontginnen van potentieel bij jou als leider én hoe je het mooiste in je medewerkers, teams en organisatie aan kan spreken. Er is deze middag volop ruimte voor interactie.

Nieuw Leiderschap
Wat is Nieuw Leiderschap? Zonder compleet te willen zijn geef ik een aantal kenmerken van nieuwe leiders, in willekeurige volgorde.

Nieuwe leiders:

 • zijn in verbinding met hun innerlijke kracht en hun eigen ‘roeping’ 
 • zijn authentiek en stralen een natuurlijk charisma uit waarmee zij een voorbeeld zijn en anderen inspireren
 • zijn gericht op het creëren van toegevoegde waarde gericht op een hoger doel
 • zijn in contact met zichzelf en van daaruit werkelijk in contact met de ander
 • zijn empathisch en een kei in communicatie (dialoog)
 • weten als geen ander potentieel te ontginnen, allereerst in zichzelf, en het mooiste in medewerkers en teams aan te spreken
 • werken vanuit bezieling en sporen anderen daar ook toe aan
 • zijn ‘secure base leaders’, allereerst voor zichzelf en daarna voor anderen; zij combineren ‘caring’ en ‘daring’
 • durven zich kwetsbaar op te stellen en ervaren de kracht hiervan
 • zijn zich bewust van hun creatiekracht en benutten deze ook bewust
 • zijn vaardig in het realiseren van veranderingen; zij kunnen spelen met de ‘bovenstroom’ en ‘onderstroom’
 • hebben een diep geloof in zichzelf en in de ander, zij vertrouwen en zijn gericht op mogelijkheden
 • werken daadkrachtig richting een heldere stip op de horizon; willen waarde creëren vanuit een gedeelde ‘why’
 • werken vanuit integratie van hoofd, hart en handen
 • werken volgens het ‘high trust, low tolerance’-principe
 • zijn gericht op verbinding en samenwerking
 • stimuleren innovatie, ‘out of the box’ -denken en geven ruimte aan creatieprocessen
 • creëren voorwaarden zodat transformatie kan plaatsvinden
 • kijken vanuit een systemisch perspectief naar individuen, teams en organisaties en zien welke interventies nodig zijn om naar meer harmonie en succes te groeien
 • werken vanuit waarden als bijvoorbeeld integriteit, respect, betrouwbaarheid, vrijheid, transparantie, gelijkwaardigheid, plezier en succes
 • ontstijgen polarisatie en weten sturing te geven en anderen mee te krijgen in het richten van aandacht op waar zij gezamenlijk heen willen groeien
 • zijn thuis in de wereld van ‘energie’ en kennen een aantal belangrijke natuurwetten die zij voor zich laten werken
 • werken vanuit het collectieve belang; zijn dienstbaar aan het geheel

Een hele lijst. Voor echte leiders is dit echter vanzelfsprekend en gaat het moeiteloos. Het is wie zij zijn.

Een leider bén je in potentie
Een echte leider bén je dus al in potentie. Ik kom in mijn werk regelmatig leidinggevenden tegen die echt de potentie hebben om de ‘nieuwe leider’ in zichzelf geboren te laten worden, maar die tot nu toe nog niet al hun kwaliteiten en talenten hebben kunnen toelaten. Er zitten dan nog wat wikkels omheen die hen in de weg staan hun echte potentieel te leven.

Kracht ontwikkelen door jouw plek in te nemen
Zo zie ik bijvoorbeeld leidinggevenden die zich wat ‘anders’ voelen dan collega leidinggevenden. Niet in de zin van slechter of beter, maar anders. Het zijn leidinggevenden die zich met hun eigen stijl van leiderschap niet helemaal thuis voelen in bestaande organisaties en structuren. In de basis willen zij werken vanuit hun gevoel en intuïtie. Met regelmaat laten zij zichzelf echter wat in de steek en passen zij zich aan het gangbare leiderschap in hun organisatie aan. Zij zijn te voorzichtig. Soms gaan zij ook twijfelen aan hun eigen visie, kwaliteiten, talenten en aanpak juist omdát zij het anders (willen) doen. Het voelt voor hen alsof zij op en andere golflengte zitten dan collega’s uit hun managementteam en de ander ook niet helemaal kunnen bereiken. Zij missen de kracht om zichzelf te laten zien en hun plek in te nemen met hun eigen stijl van leiderschap. Het potentieel is aanwezig maar het komt nog niet helemaal uit de verf.

Kracht ontwikkelen door in verbinding te zijn
Ik kom ook leidinggevenden tegen die bijvoorbeeld zeer voortvarend te werk gaan, rationeel krachtig zijn, snelle denkers die vaak wat stappen vooruit zijn maar die onvoldoende in verbinding zijn met zichzelf én met de mensen om hen heen. Zij zijn te weinig in verbinding met hun eigen binnenwereld, hun gevoelens en emoties, en daarom lukt het ook onvoldoende om met de ander werkelijk in contact te komen. In hun communicatie zijn het meer ‘zenders’ dan dat zij in dialoog zijn. Veranderingen doorvoeren die ook werkelijk succesvol zijn lukt niet altijd. Medewerkers veranderen naar hun mening onvoldoende mee. Voor deze leiders is bijvoorbeeld het ontwikkelen van empathie, aandachtig leren luisteren en doorvragen en je kwetsbaar leren opstellen belangrijk, allereerst naar zichzelf en daarna in verbinding met de ander.

Beide type leiders (en dit zijn slechts twee voorbeelden) kunnen groeien om nog meer in hun authentieke kracht te komen. De weg naar binnen is dé weg om het werkelijke aanwezige potentieel te ontginnen en de Nieuwe Leider te worden.

Inspiratiemiddag
Wil je je laten inspireren op het gebied van leiderschap dan nodig ik je van harte uit voor een (gratis) inspiratiemiddag over Nieuw Leiderschap. Het is inspirerend en waardevol om met andere leidinggevenden bezig te zijn met jouw groei als leider en de leider te worden die je in potentie bent! Een mooi neveneffect is het ontstaan van nieuwe netwerken.

Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten!

Data van de gratis inspiratiemiddagen in de eerste helft van 2021:

 • Vrijdag 15 januari van 13.30 tot 17.00 uur (nog één plek beschikbaar)
 • Donderdag 28 januari van 13.30 tot 17.00 uur
 • Vrijdag 12 maart van 13.30 tot 17.00 uur
 • Donderdag 17 juni van 13.30 tot 17.00 uur

Locatie is Terwolde. Het aantal deelnemers is voorlopig beperkt (Covid-proof).
Deze inspiratie-middagen zijn bedoeld en vrij toegankelijk voor leidinggevenden.

Wil je deelnemen aan deze middag? Stuur dan een mail naar info@inspiringcompany.nl of neem telefonisch contact met me op, 06 19007720.

Lees hier verder over leiderschap.

Paulien
7 januari 2021

Laat je ook inspireren door de producten van Inspiring Company gericht op het vrijmaken van potentieel en kracht.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 0619007720 of mailen naar info@inspiringcompany.nl

Informatie

2021 – Jij maakt het verschil

By | Inspiratie

2021 – Jij maakt het verschil

Nu, misschien meer dan ooit, gaat het om transformatie. Transformatie naar een mooiere versie die in potentie allang aanwezig is en ligt te wachten om aangesproken en herontdekt te worden. Noem het je authentieke zelf, je pure ik of je natuurlijke staat-van-zijn. En collectief een mooiere wereld waarin ons hart weer een centrale plek inneemt.

Van oud naar nieuw
Dat transformatie niet altijd makkelijk is hebben we afgelopen jaar mogen ervaren, én nog steeds. Je wordt wakker geschud door bijvoorbeeld een ontslag, ziekte, scheiding, faillissement of een andere gebeurtenis. Wereldwijd zijn we door een virus wakker geschud. Het ‘oude’ lijkt weg te vallen en het ‘nieuwe’ is nog niet zichtbaar. Dat is ook het ongemakkelijke bij transformatie, dat je niet weet, en ook niet met de mind kunt bevatten en controleren, hoe het nieuwe, die mooiere versie individueel en collectief, er precies uit ziet. Transformatie gaat vaak gepaard met bijvoorbeeld chaos, onzekerheid, strijd, kleine en grote uitdagingen, pijnlijke confrontaties, vastlopen, sterke emoties, soms wanhoop, verlies, een niet-weten, loslaten, doorbraken, openen, toelaten en ontvangen. Het is en shift van oud naar nieuw. Groeien naar een volgend level, met soms behoorlijke groeipijnen. Je hebt dit op individueel niveau te doorleven, waarmee je tegelijkertijd in positieve zin bijdraagt aan het collectieve transformatieproces. Mijn advies is niet te wachten op iets buiten je, totdat dáár iets gaat veranderen. Een nieuwe, mooiere wereld begint bij jou en mij op individueel niveau. Jíj maakt het verschil door jouw transformatie voort te zetten en nu kracht bij te zetten. Daarmee maken we ook samen het verschil!

Ons potentieel en onze kracht bewust en positief benutten
Het is nú de tijd hiervoor. In 2020 zijn we wereldwijd behoorlijk wakker geschud en is bij veel mensen een transformatieproces gestart of geïntensiveerd wat ook in 2021 door zal gaan. We hebben individueel en gezamenlijk zo veel mogelijkheden en zo veel creatiekracht, maar we zijn ons hier onvoldoende van bewust. Om je weer bewust te worden van je ongekende potentieel en mogelijkheden is een shift van wie je denkt te zijn naar verbinding met je authentieke kracht noodzakelijk. Maatschappelijk gezien kun je het vertalen als een proces van een ego-gerichte samenleving, wat zich o.a. kenmerkt door niet-passende overtuigingen, conditioneringen, patronen, oude werkwijzen en angsten, naar een samenleving gebaseerd op een hartgedragen bewustzijn, dat zich kenmerkt door verbinding op een diepere laag met jezelf en de bewustwording dat we met elkaar en de natuur verbonden zijn. Alles wat jij en ik denken, voelen en doen heeft impact op het geheel. Het gaat om de bewustwording van de kracht die we individueel en gezamenlijk hebben en deze bewust en positief inzetten, aangestuurd vanuit ons hart.

Een reis naar de mooiste versie van jezelf
In mijn eigen leven heb ik vele ‘ins-and-outs’ en ‘do’s-and-dont’s’ van transformatie mogen ontdekken, en dat gaat gewoon door. Ook heb ik vele mensen mogen coachen bij hun transformatieproces. Vanuit al deze ervaringen heb ik de afgelopen maanden een aantal belangrijke ingrediënten van transformatie in een programma uitgewerkt onder de naam ‘Een reis naar de mooiste versie van jezelf’. Zie het als een transformatiekompas op individueel niveau. Het is een uitnodiging om te bewegen naar je authentieke kracht, je werkelijke potentieel te ontdekken en in te zetten, persoonlijk leiderschap te nemen, jouw unieke bijdrage te vinden, jouw eigen plek in te nemen en jouw creatiekracht bewust te leren inzetten.  Het programma bestaat uit teksten, oefeningen en verwijzingen naar andere inspiratiebronnen, ondergebracht in twaalf thema’s die bij transformatie een belangrijke rol spelen. Hoe waardevol is het om nu aan het begin van 2021 hiermee een boost te geven aan jouw persoonlijke groei en je welzijn en levenskwaliteit te verhogen, te groeien naar een volgend level?

Wil jij het verschil maken in 2021? Doe je mee?
Je kunt het programma ‘Een reis naar de mooiste versie van jezelf’ zelfstandig doorlopen met het E-programma en/of het Inspiratie- & werkboek . Vind je het prettig om van mij nog meer toelichting bij de thema’s te horen, heb je behoefte aan interactie en vind je het leuk om samen met een groep van maximaal 20 deelnemers bezig te zijn met persoonlijke groei? Overweeg dan of het Pakket van zes webinars van ieder twee uur een mooie aanvulling voor je is. Wil je liever fysiek bij elkaar komen? Dat kan met individuele coaching of door deelname aan een Inspiratiedag, een 4-daagse training of een retreat met individueel maatwerk.

Uit eigen ervaring weet ik hoe uitdagend én verrijkend transformatie is. Als je behoefte hebt aan begeleiding, dan ben je van harte welkom.

Ik wens je een gezond, liefdevol, inspirerend en transformerend 2021 toe!

Paulien
5 januari 2021

Laat je ook inspireren door de producten van Inspiring Company gericht op het vrijmaken van potentieel en kracht.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 0619007720 of mailen naar info@inspiringcompany.nl

Informatie

De waarde verbondenheid

By | Inspiratie

De waarde verbondenheid

Gisteren was ik met een klant die voor coaching bij me komt bezig met het thema waarden. Door je bewust te worden van je waarden kun je regie nemen en een voor jou waardenvol leven creëren. Waarden zijn datgene wat er werkelijk toe doet voor jou. Waarden kun je zien als één van de elementen die als kompas kunnen dienen in je werk en leven. Denk aan waarden als vrijheid, duurzaamheid, passie, persoonlijke groei, zingeving, liefde, optimisme, creativiteit, respect, zorgzaamheid én …. verbondenheid. Zo zijn er veel meer waarden en het is waardevol 🙂 om daar voor jezelf eens bij stil te staan. Helemaal in deze uitdagende tijd waarin we leven kunnen waarden een houvast zijn en focus geven om een leven te creëren wat er toe doet voor jou. Ook teams, organisaties en misschien wel onze samenleving hebben er baat bij om bij waarden stil te staan, want het geeft richting én, niet onbelangrijk, alles wat je aandacht geeft groeit.

Om even terug te gaan naar gisteren, voor mijn klant was één van haar belangrijkste waarden de waarde verbondenheid. Ik schrijf er deze tekst over omdat deze waarde voor veel mensen in deze uitdagende tijd naar boven komt. Het gemis aan verbondenheid is voor velen sterk voelbaar door het vele thuiswerken en het niet samen kunnen zijn in groepen. Zij miste de verbinding met collega’s, maar ook met vrienden en ook thuis, met haar eigen gezin. Daar kwam het onderwerp ‘schermpjes’ naar voren, die inderdaad het daadwerkelijk in verbinding zijn met elkaar behoorlijk kunnen verstoren.

Naast het onderzoeken van concrete acties die je óók in deze uitdagende tijd kunt uitvoeren om toch in verbinding te zijn met anderen, stelde ik haar de vraag ‘en hoe is het met de verbinding met jezelf?’. Het gemis en daarmee verlangen naar verbondenheid met de mensen in je buitenwereld kan juist een enorme kans en misschien ook wel uitnodiging zijn om je weer meer te verbinden met jezelf. Zo binnen zo buiten, zo buiten zo binnen. Het gemis van verbinding met de buitenwereld is misschien wel de spiegel voor het gemis van verbinding met jezelf, met jouw eigen kern. Als de verbinding met jezelf weer sterker wordt leidt dat tot een heel ander gevoel en komt echt álles in je leven in een ander perspectief te staan. Dan vind je in jezelf misschien wel datgene waar je in je buitenwereld naar op zoek was. En ben je eigenlijk wel écht in verbinding met de ander, als je niet écht in verbinding bent met jezelf?

Ons gesprek gisteren ging verder over wat dat nou precies is ‘je weer verbinden met jezelf’ en hoe je dat realiseert.  Eigenlijk is het niet eens zo zeer je verbinden met jezelf, want die verbinding is er allang maar je ervaart deze alleen niet meer helemaal. Het gaat dus ook niet over jezelf ontwikkelen in de zin dat er nu iets ontbreekt of dat je niet goed zou zijn, juíst niet. Woorden die het proces beter duiden is het je weer meer bewust worden van je zelf, van je echte, authentieke zelf en van daaruit leven en werken. Juist in deze tijd is dat zo belangrijk, want als je rustig en stevig verankerd bent in je eigen centrum, neem je regie over jouw leven en kun je iedere storm aan.

Als je dit herkent en je hier meer in wilt verdiepen kijk dan eens bij het E-programma ‘Een reis naar de mooiste versie van jezelf’. De inhoud ervan is gericht op  persoonlijke groei naar authenticiteit en kracht en waarden is één van de thema’s waar ik over schrijf en oefeningen voor aanreik. Ook het boek ‘Jezelf zijn’, als onderdeel van de Inspiratiebox, gaat over je weer bewust worden van jezelf en jouw echte potentieel en kracht ontdekken.

Paulien
november 2020

Laat je ook inspireren door de producten van Inspiring Company gericht op het vrijmaken van potentieel en kracht.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 0619007720 of mailen naar info@inspiringcompany.nl

Informatie

Individuele mini-retreat of stiltedag in NL

By | Retreats

Individuele mini-retreat of stiltedag in Nederland

Inspiring Company biedt een bijzondere plek aan voor een individuele mini-retreat of stiltedag in Nederland: een kleine, maar mooi gelegen boomhut, bij een boomgaard en gelegen tussen de landerijen in het IJssel-landschap (Terwolde). Groen, ruimte om je heen, een hangmat, je eigen veranda bij de boomhut, een tuin, rust (oké, soms een tractor :)) en als je dat wenst een ‘programma’ op maat.

“Twee dagen en nachten heb ik in de boomhut bij Paulien doorgebracht. Twee dagen van totale ontspanning, rust, ruimte en onthaasten. Twee dagen me-time, een groter cadeau kon ik mezelf niet geven. De boomhut is als tiny house van alle gemakken voorzien die het verblijf zeer aangenaam maken, waarbij het landelijke karakter behouden blijft. Het ontbijt was fenomenaal evenals de overige maaltijden die Paulien verzorgt. Ik heb twee dagen volledig kunnen opladen in een prachtige landelijke omgeving met loving care van Paulien.” – Renate

Informatie Individuele Mini-Retreat Nederland

Inspiring Company biedt je de mogelijkheid om een individuele mini-retreat op maat samen te stellen, met als unieke verblijfsplek een boomhut. Het is een fijn plekje om één, twee of drie dagen tot jezelf te komen en voor vele doeleinden te gebruiken. Misschien herken je jezelf in één van de onderstaande of soortgelijke vragen en wensen:

 • je gaat té veel op in de dagelijkse waan van de dag en wil uitzoomen, reflecteren en tot jezelf komen
 • je ervaart stress, gejaagdheid of onrust en wil tot ontspanning komen
 • je hebt vragen op gebied van werk, loopbaan, relaties of anderszins en wil één of een paar keer intensief gecoacht worden
 • je wil alleen zijn, in stilte zijn, in je eigen flow zijn, weer meer de verbinding met jezelf voelen
 • je wil een rustige plek waar je ongestoord kunt werken aan dat ene project, kunt schrijven aan een boek, et cetera
 • je wil mediteren, yoga doen, hardlopen, lezen, wandelen, fotograferen in de nabije natuur, een sauna in de buurt bezoeken, et cetera

Veel is mogelijk. Zo kun je bijvoorbeeld één of twee coachsessies met Paulien boeken. Vooraf hebben we telefonisch contact en bespreken we jouw wensen. Het gaat hier dus altijd om maatwerk. Voel je vrij om vrijblijvend te informeren naar de mogelijkheden.

De boomhut is gelegen in het groen tussen de landerijen bij Terwolde, dichtbij de IJssel. Het is klein, 2.20 x 2.70 m, met een zitbank/bed, een stoel, een tafeltje met wat praktische spullen (waterkoker etc.). Voor sanitair kun je in huis bij Paulien terecht of een buitentoilet benutten, net wat je wilt. Mocht het wat kouder zijn, dan is er elektrische verwarming in de boomhut aanwezig. Je hebt een eigen veranda met stoelen bij je boomhut, en de trap af heb je ook een eigen tuin met tuinstoelen en een hangmat tot je beschikking.

Terwolde ligt 8 minuten rijden vanaf de snelweg A50, 12 minuten rijden vanaf de A1, en in 10 minuten rijden ben je in de prachtige Hanzestad Deventer.

De mini-retreat in de boomhut kun je op maat samenstellen. De richtprijzen zijn (voor particulieren incl. BTW, voor organisaties excl. BTW):

 • één dag verblijf in de boomhut, van 09.00 – 17.00 uur is € 49,-
 • één dag en één overnachting inclusief ontbijt in de boomhut, van 09.00 tot de volgende ochtend 10.00 uur is € 79,-
 • twee dagen verblijf in de boomhut met één overnachting inclusief ontbijt, van 09.00 uur tot de volgende dag einde middag 17.00 uur is € 119,-
 • lunch en diner door jouzelf of op verzoek door Inspiring Company te regelen (deze kosten zijn bij bovenstaande bedragen niet inbegrepen)
 • coachsessie(s) kun je optioneel bijboekenJe kunt je hieronder aanmelden. Na aanmelding ontvang je een bevestiging.

Bekijk alle retreats

Laat je ook inspireren door de producten gericht op het vrijmaken van potentieel en kracht.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 0619007720 of mailen naar info@inspiringcompany.nl

Informatie

Bezieling in organisaties

By | Inspiratie

Tijd voor bezieling

Meer dan ooit is het tijd voor meer bezieling in organisaties. In de coachtrajecten en maatwerktrajecten in organisaties merk ik dat veel mensen niet langer geïnspireerd worden en zelfs afhaken door de te eenzijdige aansturing op KPI’s, steeds meer werk moeten verzetten met minder collega’s, té weinig aandacht voor de mens, te eenzijdig aandacht voor de ‘harde’ resultaten, te weinig verbindend en bezielend leiderschap. Het woord wat bij me opkomt is ‘verschraald’, zo voelt het.

Op bijvoorbeeld technisch en ICT gebied zijn we tot enorm veel in staat en alles lijkt goed geregeld met protocollen, structuren, regels et cetera. Wat soms ver weg lijkt is de oprechte aandacht voor elkaar en voor de klant, de kwaliteit van de menselijke omgang, werkelijke dialoog, het beste in elkaar naar boven halen en bezielend leiderschap. Zijn dit niet zaken die meer aandacht mogen hebben om op de lange termijn succesvol te kunnen zijn, of die zelfs bepalend zijn hiervoor?

Waartoe waren we er ook al weer als organisatie? Wat is ons hogere doel, de ‘why’? Welke waarden vinden we belangrijk als bedrijf? Wie willen we zijn? Hoe willen we daarin samenwerken met elkaar, intern en met de buitenwereld? Wie heeft welke kwaliteiten, talenten, passies? Hoe halen we het mooiste in onszelf en in elkaar naar boven? Hoe gaan we werkelijk leidinggeven, niet de ooit bedachte dingen goed doen, maar de goede dingen doen in dít moment voor de klant? Hoe maken we potentieel vrij en kunnen we excelleren als organisatie? Hoe brengen we de factor plezier weer terug, wat zich zeker zal uiten in mooie resultaten? Hoe kunnen we onszelf en onze klanten overtreffen?

Zijn het niet die bedrijven waar sprake van bezieling is wat de bedrijven van de toekomst zijn? Dat is voor medewerkers inspirerend. Bij zo’n club wil je graag horen en je voor inzetten. En voor klanten wordt je ook een magneet. Wanneer je met elkaar vanuit bezieling werkt dan wordt dat gevoeld door klanten. Je doel is niet winst maken, je doel is die dienstverlening of producten leveren die vanuit het hart van het bedrijf komen, vanuit bezieling. Winst is dan een belangrijk gevolg, wat uiteraard ook nodig is voor het voortbestaan.

Wanneer laat je als mens het mooiste/beste van jezelf zien en zet je je 100% in vanuit intrinsieke motivatie? Als er ruimte is voor jouw potentieel, als dat potentieel wordt aangesproken, als er ruimte is voor groei, als je jouw unieke setje kwaliteiten en talenten in je werk kwijt kunt, als er vertrouwen is in jou, als je gesteund wordt door het management, als je uitgedaagd wordt.

Dat vraagt iets van het leiderschap in organisaties. Om anderen te kunnen inspireren in het ontwikkelen van hun potentieel moet je dat allereerst bij jezelf kunnen. Dat vraagt van directie en management om je te verbinden met je eigen authentieke kracht. Pas als je leiding kunt geven aan jezelf en weet waar het proces van potentieel vrijmaken over gaat en hoe dat werkt, pas dan kun je hierin aan anderen leidinggeven. Het vraagt ook om in teams en andere samenwerkingsverbanden 1 + 1 = heel veel meer te realiseren.

Het vraagt ook van iedere individuele medewerker zicht te krijgen op zijn authentieke kracht. Wie ben ik, wat is mijn unieke setje kwaliteiten en talenten, wat zijn mijn eigen waarden, wat is mijn unieke bijdrage, aan welke type bedrijf/product/dienst wil ik me committeren, dat zijn dan belangrijke vragen om te beantwoorden.

Kortom: tijd voor bezieling!

Wil je geïnspireerd worden als het gaat om bezieling, authentieke kracht of leiderschap? Kijk dan eens in de webshop en bij de diensten op deze site.

Paulien
oktober 2020

Laat je ook inspireren door de producten van Inspiring Company gericht op het vrijmaken van potentieel en kracht.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 0619007720 of mailen naar info@inspiringcompany.nl

Informatie

Retreat voor directie en hoger management

By | Retreats

Provence – 1 oktober t/m 7 oktober 2020

Onze retreats voor directie en hoger management in Zuid-Europa zijn uniek omdat we slechts drie deelnemers ontvangen, alleen met individuele coachsessies werken én we ervaringsdeskundige en expert zijn op het gebied van leiderschap en transformatie. Jouw groei en bewustwording staat centraal, waarbij we je vragen, thema’s en verlangens, die zowel op zakelijk als privé vlak kunnen liggen, als vertrekpunt nemen. Al je vragen, over jezelf, jouw stijl en effectiviteit van leiderschap, samenwerking binnen teams, koerswijziging in je leven en/of werk et cetera zijn welkom

Deze week is Paulien van de Put je coach en inspirator. Door haar eigen innerlijke groei is zij bekend op het terrein van transformatie, persoonlijk leiderschap en leiderschap vanuit je essentie. Paulien neemt je mee en daagt je uit om de shift te maken van managen naar leiden.

Paulien: “Leiders die werkelijk een verschil maken zijn in verbinding met zichzelf, hun authentieke kern, hun potentieel. Vanuit een diep gevoelde drive willen zij dienen, hebben zij een missie en visie. Zij stáán ergens voor, worden geleid vanuit een innerlijke kracht, weten vanuit verbinding met zichzelf anderen te inspireren en zijn in werkelijke verbinding met de mensen en wereld om hen heen. Zij dienen een collectief belang en hebben afscheid genomen van egolagen die gericht zijn op eigen belang, macht, status, geld. Zij zijn uitgezoomd aanwezig, zien het grote geheel en wat er werkelijk gaande is, waarbij zij begrip hebben van natuurwetten en kennen deze ook vanuit eigen ervaring. Zij leven, werken en creëren ‘van binnen naar buiten’, zijn gefocused op hetgeen hen diep van binnen drijft, waarbij zij met een groot aanpassingsvermogen moeiteloos in flow functioneren. Omdat zij in dialoog zijn met zichzelf, luisteren naar hun intuïtie, kunnen zij in werkelijke dialoog zijn met hun omgeving. Zij weten potentieel aan te spreken in hun omgeving/organisatie en samen te bouwen aan hun werkelijke toegevoegde waarde.”

Transformatie is een mooi proces dat soms ook confronterend en uitdagend kan zijn. Het vraagt eerlijkheid en moed. Als je je aangesproken voelt om mee te gaan met deze retreat, deze (innerlijke) reis, dan ben je van harte welkom. Met haar stijl van ‘caring and daring’ wil Paulien er met jou een bijzondere week van maken, die wellicht life changing voor je zal zijn.

Je verblijft op een exclusief domein met alle luxe als een eigen kamer en badkamer, privacy, rust, een prachtige groene omgeving en een zwembad. Een comfortabele plek om te ontspannen, bij jezelf te komen komen en helderheid te krijgen. Geïnspireerd en opgeladen ga je weer naar huis.

“Na deze week sta ik weer volledig in mijn kracht. Ik voel me volledig vrij om mijn eigen keuzes te maken en dus ook dingen los te laten op basis van innerlijke gevoelens, mijn ware ik. De handvatten die ik heb meegekregen zijn enorm waardevol. Oprecht een prachtig cadeau voor mijzelf waar ik de rest van mijn leven plezier van ga hebben. Een ervaring die ik iedereen gun!”  – Paul (manager)

“Het was een magische week …” – Edwin (ondernemer/directeur)

Informatie Retreat voor directie en hoger management

Jouw vragen, thema’s en verlangens staan centraal deze week. Bijvoorbeeld:

 • je hebt het gevoel vast te lopen in werk, privé en/of in (liefdes)relaties en je zoekt naar wat en hoe dan wel,
 • je hebt het gevoel op een kruispunt in je leven te staan (of misschien voelt het als een ‘midlife-crisis’); je wilt zicht op jezelf krijgen en nieuwe keuzes maken,
 • misschien ben je zakelijk en/of privé zeer succesvol maar voel je toch een leegte, onrust of onvrede en zoek je naar innerlijke rust en innerlijke vrijheid,
 • je wilt een burn-out, bore-out of stressvol leven achter je laten en komen tot een andere manier van werken en leven die bij je authentieke kern past,
 • je wilt vrij komen van patronen, overtuigingen en emoties die nu (onbewust) je leven sturen; je wilt graag vanuit jouw eigen essentie leven en bewust eigen keuzes maken,
 • je wilt reflecteren op jouw wijze van leiderschap of ondernemerschap en deze transformeren naar een ander level,
 • je loopt tegen vraagstukken met je managementteam aan; je wilt kijken naar jouw rol hierin en hoe je jouzelf en dit team naar een optimale samenwerking of goede prestaties kunt leiden,
 • je voelt een verlangen om meer in verbinding met jezelf te zijn, tot jezelf te komen,
 • je voelt een verlangen naar meer balans in je leven, naar innerlijke rust en vrijheid of anderszins …

Naar je innerlijke wereld
Wat je vragen of verlangens ook zijn, door de verschuiving te maken van wie je denkt te zijn naar wie je werkelijk bent, kom je bij jouw eigen antwoorden, potentieel en kracht. We gaan van aandacht gericht op de buitenwereld naar aandacht gericht op de binnenwereld. Vanuit verbinding met deze binnenwereld treed je weer naar buiten. De ervaring leert dat je een shift maakt in jezelf. Je verschuift meer en meer van een geconditioneerd, geprogrammeerd leven naar een geïnspireerd, authentiek leven.

De ingrediënten deze week
De coachsessies zijn steeds individueel, waarbij Paulien je coach is. Er gaan maximaal 3 deelnemers mee dus dagelijks volop ruimte voor een ieder om gecoacht te worden. Deze coaching kan plaatsvinden op een terras in de tuin, tijdens een wandeling of een andere comfortabele plek. En uiteraard kan het heel verrijkend zijn om op bepaalde momenten met de andere leiders, ondernemers of managers uit te wisselen. Een waardevolle toevoeging aan je netwerk. Als jullie als deelnemers wel gezamenlijk een sessie over een bepaald thema willen is dat zeker ook mogelijk.

Deze week is er ook volop ruimte voor me-time en het ervaren van de omgeving: de natuur, de aangename sfeer van Zuid-Europa, lekker eten, wandelen of andere sportieve activiteiten, een ligbed aan het zwembad, net wat je wilt. Het programma van coaching en me-time zal deze week organisch vorm krijgen.

Kortom: een week van bewustwording en persoonlijke groei, inspiratie, ontspanning en genieten op een bijzonder mooie plek. Ga je mee?

Er kan deze week veel in beweging worden gebracht, wat zo z’n effect kan hebben na de retreat. Het kan prettig en effectief zijn om eenmaal terug nog één of een aantal coachsessies te plannen om de transformatie kracht bij te zetten. Deze service biedt Inspiring Company graag aan, afgestemd op jouw wensen. We bespreken dit aan het einde van de retreat.

Je verblijft deze week in Maison Alegria op een mooie plek in de Provence. Het exclusieve, aangename verblijf is gelegen op een fraai domein, met veel groen en genoeg plek om je terug te kunnen trekken, een verwarmd zwembad en omgeven door prachtige landschappen. Op loopafstand vind je het dorpje Aups. Alles bij elkaar een comfortabele plek, zodat jij door de combinatie van coaching en ontspanning tot nieuwe inspiratie en helderheid kan komen.

Je beschikt deze week over een eigen luxe suite met badkamer.

Op de foto’s proef je de sfeer van deze locatie.

De transfer van luchthaven Nice naar het verblijf is inbegrepen.

De prijs voor deze geheel verzorgde retreat is € 4.900,-. Deze prijs is voor organisaties excl. BTW en voor particulieren incl. BTW. Bij deze prijs is inbegrepen:

 • 6 overnachtingen van donderdag 1 oktober t/m 7 oktober 2020
 • eigen slaapkamer met badkamer
 • alle dagen inclusief ontbijt en diner
 • gehele week individuele coaching door Paulien
 • kennismakings-/intakegesprek voorafgaand aan de retreat op kantoor in Deventer
 • transfer van en naar de luchthaven
 • gebruik van een (gezamenlijke) auto ter plaatse
 • tips voor en support bij verkenning van de omgeving

Vanwege het unieke karakter van deze retreat zijn er slechts drie plekken beschikbaar.

De vlucht is exclusief, die boek je zelf. Misschien wil je je verblijf verlengen. Zo kun je jouw vlucht aanpassen aan je individuele wensen.

De reis op deze fantastische locatie in de Provence gaat door bij 3 deelnemers. Als je mee wilt, dan is het prettig dat snel te laten weten. Bij 2 deelnemers maken we een keuze uit ons andere geselecteerde aanbod van luxe villa’s  in Spanje, Portugal, Frankrijk of Italië. Een ieder kan daarna zijn of haar vlucht boeken.

Na aanmelding voor deze reis ontvang je een bevestiging hiervan en een factuur om 50 % aanbetaling te voldoen. Het restant bedrag betaal je uiterlijk 6 weken voor vertrek. Een eventuele reis- en/of annuleringsverzekering regel je zelf.Je kunt je hieronder aanmelden. Na aanmelding ontvang je een bevestiging.

Bekijk alle retreats

Laat je ook inspireren door de producten van Inspiring Company gericht op het vrijmaken van potentieel en kracht.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 0619007720 of mailen naar info@inspiringcompany.nl

Informatie

Jaarkalender mét programma voor persoonlijke groei

By | Inspiratie

Unieke jaarkalender 2021 mét programma voor persoonlijke groei

Wil jij ook stevig in je schoenen staan, jezelf beter leren kennen, (zelf)vertrouwen ontwikkelen, je eigen kracht en potentieel aanspreken en kunnen focussen op mogelijkheden? Dan is deze jaarkalender mét een programma voor persoonlijke groei iets voor jou.

Mooi om jezelf of een ander cadeau te geven!

Prijs: € 25,- incl. BTW en exclusief verzendkosten van € 4,50.
A5-formaat, dubbelzijdig full-colour.
Leverbaar vanaf begin november.

BESTEL HIER VAST JOUW KALENDER

Voor bedrijven
Voor bedrijven is de bureaukalender met jaarprogramma voor persoonlijke groei een mooi geschenk voor hun medewerkers. Bijvoorbeeld als bedankje voor hun inzet met het vele thuiswerken in deze bijzondere tijd, of als geschenk met de kerstdagen. Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid om een extra A5-pagina toe te voegen met een persoonlijke boodschap en bedrijfslogo.

Voor meer informatie: 06 19007720 of info@inspiringcompany.nl

Laat je ook inspireren door de producten van Inspiring Company gericht op het vrijmaken van potentieel en kracht.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 0619007720 of mailen naar info@inspiringcompany.nl

Informatie