was successfully added to your cart.

Winkelmand

Coachopleiding

By | Coaching, Uncategorized | No Comments

Coachopleiding ‘Coachen naar ongekend potentieel’

Start 11 December 2023

Leuk dat je belangstelling hebt voor de coachopleiding ‘Coachen naar ongekend potentieel’. Een opleiding die het verschil wil maken in jouw eigen leven als mens en coach en daarmee ook in het leven van de mensen die je coacht, begeleidt, faciliteert of waar je leiding aan geeft. Een opleiding die gaat over onze essentie, ons potentieel, onze ongekende mogelijkheden én hoe we hier in ons dagelijks leven uiting aan kunnen geven. Met voldoening, impact, plezier en moeiteloosheid.

Coachen naar ongekend potentieel
Ten diepste zijn we in ons leven op zoek naar onszelf en daar komen, als je af gaat pellen, veel of misschien wel alle coachvragen uit voort. We zijn verdwaald geraakt door identificatie met een ik die we denken te zijn. Deze ‘onechte’ ik is verstrikt geraakt in een verhalen-wereld, is gevangen geraakt in een wereld van dualiteit en ervaart de verbinding met een diepere zielslaag en met de omgeving niet meer optimaal. Dat kan leiden tot het ervaren van een scala aan problemen, issues en triggers met jezelf en anderen, angsten, onrust en andere emoties, belemmerende overtuigingen en patronen, twijfels, vragen, een zoeken naar, stress, leegte, disbalans, afgesneden voelen van bezieling en vitaliteit of iets wat hier op lijkt :). Het kan soms meer als overleven voelen dan als werkelijk en voluit ‘ons mooiste leven’ leven. Of het gaat best oké, en is er tóch een innerlijk weten of voelen dat er nog onaangesproken potentieel is en bewustzijnsverruiming mogelijk is. Dat er een ánder leven mogelijk is, want diep in ons zit die herinnering. Dus zoeken veel mensen, of het nu uit noodzaak of uit verlangen en ambitie is, een coach op met vragen over zichzelf in relatie tot hun werk, loopbaan, relaties en andere levensgebieden. Die coach ben jij of kun je zijn.

De shift naar jezelf
Nu kunnen vragen en problemen niet wérkelijk opgelost worden op hetzelfde denkniveau als waarop ze zijn ontstaan. Er is een shift nodig naar een andere bewustzijnslaag, naar onze natuurlijke staat-van-zijn of noem het de ziel. De ziel leeft in het hier en nu, intuïtief, spontaan, innerlijk vrij en moeiteloos de mooiste versie van zichzelf. Aan het realiseren van deze shift én om anderen te coachen bij het realiseren van deze shift, afgestemd op hun alledaagse vragen, dáár wil deze opleiding aan bijdragen.

Wil jij jezelf op andere bewustzijnslagen beter leren kennen als mens en coach én anderen (met nog meer impact) leren coachen bij dit proces en de benodigde bekwaamheden hiervoor ontwikkelen of verder professionaliseren? Hieronder lees je meer over de inhoud van deze opleiding en vind je informatie over een aantal praktische zaken.

In deze informatie lees je overigens steeds de woorden ‘coach’, ‘coachee’ (klant) en ‘coachen’, maar het kan ook zijn dat jij een rol als leidinggevende, therapeut, consultant, docent, trainer of andere (nieuw gewenste) rol vervult, waarin je mensen begeleidt bij hun groei en bewustzijnsontwikkeling.

Puur potentieel
Tijdens deze 10-daagse coachopleiding en 3 individuele coachsessies met Paulien groei je in jouw rol als coach om jouw klanten (of medewerkers, studenten etc.) weer in contact te laten zijn met hun essentie, ongekende potentieel en authentieke kracht. Die kern, de diamant, is er nú al, alleen kan je klant er misschien ‘niet meer zo goed bij’. Er ligt als het ware een laag stof op de diamant, zo lijkt het. Of zie het als de zon die altijd schijnt en straalt maar waar een wolkendek als sluier voor hangt.  Als coach leer je die diamant of zon die er nu al is aan te spreken bij jouw coachee, en om weer vanuit dit perspectief te gaan leven. Daarnaast coach je de coachee om de laag stof of de sluier te doorzien en te doorvoelen, waardoor er meer ruimte komt voor de diamant of zon. Deze pure kern is er dus nú al en hoeft niet ontwikkeld te worden! Daar zit vaak de verwarring waardoor we hard aan de slag gaan om een betere versie van onszelf te realiseren. Die mooiste versie ís er al. Weer in verbinding met zichzelf krijgt jouw klant vanzelf helderheid op zijn vragen, zowel praktische en alledaagse als diepgaande vragen.

Twee sporen
Het kunnen coachen naar puur en ongekend potentieel en authentieke kracht vraagt om groei en verruiming van bewustzijn. In deze opleiding bewandel je daarom twee sporen. Het eerste spoor is zélf weer te beseffen wie je werkelijk bent. Het tweede spoor is om een ander te kunnen coachen en inspireren in het realiseren van de shift naar zichzelf. Deze opleiding is daarmee een enorme verrijking voor jezelf en jouw eigen leven, en voor je professionele rol als coach. Vanuit de verbinding met jezelf kun je je ook pas wérkelijk verbinden met jouw klant (en anderen) en een ‘veld’ aanbieden waarin jouw klant zich weer bewust kan worden van zichzelf. Dat vraagt van jou als mens en coach ook het vrijkomen van jouw eigen identificatie met je ‘onechte’ ik en van perspectief te schuiven naar jouw essentie. Het vraagt totale zelfacceptatie, zelfliefde en aanwezig zijn in het hier en nu om uiteindelijk te ontdekken dat je liefde en potentieel bént en over ongekende vermogens beschikt.

Thema’s in de opleiding en individuele coaching

Verspreid over 10 opleidingsdagen en 3 individuele (online) coachsessies gaan we aan de slag met thema’s als:

 • Het zien van het ‘spel van bewustzijn’ en dit kunnen vertalen in coaching
 • Begrip van kosmische wetten en hoe deze doorwerken in ons dagelijks leven; dit kunnen vertalen naar het coachen
 • Begrip van diverse fasen tijdens transformatieprocessen en kunnen afstemmen  op de fase van jouw coachee
 • De shift van onwetendheid en identificatie met de ‘onechte ik’ naar je natuurlijke staat-van-zijn (hier vallen veel subthema’s onder)
 • De werking van energie met als basis pure, zuivere Liefde en het werken met energie als zijnde puur potentieel
 • Voorwaardelijke en onvoorwaardelijke liefde, en hoe zich dit in álles in ons leven uit
 • Vrouwelijke en mannelijke energie in ieder mens: wat is het, disbalans herkennen en het leren coachen om terug te keren naar een natuurlijke balans
 • Verder verruimen van de intuïtie en deze leren inzetten tijdens het coachen
 • Het leren werken met methoden/tools/perspectieven die ondersteunend zijn in het coachproces om te laten gaan wat niet bij onze kern hoort en juist die kern aan te spreken. Denk bijvoorbeeld aan Emotional Freedom Techniques, een bepaalde vorm van meditatie, systeemdenken en opstellen en mijn ‘Master your Mind-Methode’. Eén van de tools om mee te leren werken tijdens coachtrajecten is ook het Online programma ‘De mooiste versie van jezelf’.
 • Het leren coachen vanuit een holistische visie met aandacht voor het mentale, emotionele, fysieke, energetische en spirituele aspect
 • Coachen vanuit ‘caring & daring’
 • Het leren herkennen van dynamieken in (alle soorten) relaties en dit leren zien en toepassen als kansen voor groei, en jouw coachee hierin coachen naar eigen kracht en verantwoordelijkheid
 • Het verder professionaliseren van bekwaamheden/vaardigheden in je coachrol
 • Vormgeving van de coaching in jouw werk of in een formeel coachtraject
 • Thema’s rondom zelfstandig ondernemerschap (voor wie dit actueel is)
 • Vertaling van alle thema’s  naar jouw eigen werk (maatwerkopdrachten)

Diverse thema’s bestaan uit subthema’s. De verdere detailering brengen we tijdens de opleidingsdagen en individuele sessies aan. We bekijken de meeste thema’s eerst vanuit een groter perspectief om ze vervolgens ook heel praktisch en concreet te vertalen naar het dagelijks leven en uiteraard naar de vragen van klanten.  Je gaat de inhoud zelf ervaren, integreren in jezelf én leren toepassen in jouw werk als coach.

Ik werk als trainer/coach graag met thema’s en een rode draad (‘programma’) in de opleiding en ook per opleidingsdag, en tegelijkertijd is er veel ruimte voor wat er in de flow ontstaat. Zo kunnen we met elkaar in de flow verder professionaliseren.

Maatwerk
Het ene thema kan je mogelijk meer aanspreken dan het andere. Ook wat je op dit moment in je werk wilt of kunt toepassen zal per deelnemer verschillen. Tijdens de opleidingsdagen is er daarom ruimte om bijvoorbeeld bij thema’s/oefeningen hier keuzes in te maken. Naast de opleidingsdagen heb je 3 individuele (online) coachsessies met Paulien en ook daarin kunnen individuele accenten worden gelegd. Tot slot werken we met een portfolio waarbij deels sprake is van individuele maatwerkopdrachten. Je gaat eigen thema’s kiezen waar je verder in gaat verdiepen, uitwerken, reflecteren, en ook toepassen als coach in oefengesprekken met andere deelnemers en met proefklanten buiten de opleiding.

Portfolio
Gedurende het gehele traject werk je aan een portfolio. Dit portfolio bestaat uit diverse opdrachten en reflecties. Eén van de opdrachten is voor alle deelnemers gelijk en dat is dat je een tweetal coachtrajecten met proefklanten uitvoert, inclusief reflecties hierop. Samen kiezen we ook een aantal individuele maatwerkopdrachten, afgestemd op jouw werk/situatie. Deze maatwerkopdrachten maken ook onderdeel uit van het portfolio. De kwaliteit van jouw portfolio is uiteindelijk bepalend voor diplomering. Als alle opdrachten en reflecties zijn gemaakt ontvang je in ieder geval een certificaat van deelname.

Werken met het Online programma ‘De mooiste versie van jezelf’
Tijdens de opleiding gebruiken we onder andere het Online programma ‘De mooiste versie van jezelf’. Voor jouw groei in de rol als coach gaan we wat dieper dan dit programma, zodat je ook met dit programma in jouw eigen werk met jouw eigen klanten (medewerkers, studenten etc.) kunt werken, als je daar interesse voor hebt (hoeft uiteraard niet, wel een mogelijkheid)

Het online programma bestaat uit video’s, teksten en veel opdrachten. Je kunt kiezen voor deze uitgebreide versie of voor een versie met alleen de teksten en opdrachten en dus zonder video’s. Verder maken we samen een aantal afspraken om dit proces soepel te laten verlopen.

Voor wie is deze opleiding
Misschien werk je nu als coach, leidinggevende, therapeut, consultant, studentenbegeleider, HR-professional, trainer of in een andere rol waarin je bezig bent met mensen en hun persoonlijke groei en bewustwording. Of misschien wíl je je hier juist meer op gaan richten, in je huidige of een nieuwe rol. Of misschien ben je zoekende op welke manier en in welke rol je jouw passie voor groei en bewustwording van mensen wilt invullen.

Deze opleiding gaat ervan uit dat je zelf al in enige mate bezig bent geweest met je eigen groei en bewustzijnsontwikkeling en nu een verdere verdieping zoekt, zowel in jezelf als in het coachen (of begeleiden/faciliteren/leidinggeven) van anderen. Je eigen bewustzijnsveld, jouw helderheid en innerlijke wijsheid heeft een grote invloed op het veld dat jij de coachee (of klant/medewerker/student) aanreikt. Je wil daarom nu naar een ‘next level’, voor jezelf en in je werk. Deze opleiding past bij jou als je beide paden wilt bewandelen: het ene pad gaat over een verdere verdieping in jezelf, en het andere pad gaat over je verder bekwamen in het coachen (of begeleiden/faciliteren/leidinggeven) van anderen, in brede zin van het woord. En dat laatste niet omdat ‘om de ander of wereld te redden’, maar puur omdat je vanuit je hart klaar staat voor de mens die er klaar voor is om een shift te maken.

Om samen te kunnen beoordelen of deze opleiding past bij jouw wensen en situatie hebben we vooraf een kennismaking/intake.

Opbouw en planning
De opleiding bestaat uit 10 opleidingsdagen en 3 individuele (online) coachsessies met Paulien. De eerste 5 opleidingsdagen worden aaneengesloten gegeven in Spanje, de overige 5 dagen worden ingevuld door 2 x een tweedaagse en 1 afrondende dag in Nederland. De individuele (online) coachsessies spreken we onderling af, tussen de opleidingsdagen door.

Planning eerstvolgende groep:
– 20 – 24 november 2023 in Spanje (19 en 25 november zijn de reisdagen)
– 26 en 27 januari 2024 in NL
– 5 en 6 april 2024 in NL
– 7 juni 2024 in NL

Paulien – trainer en coach van deze opleiding
Mijn naam is Paulien van de Put, trainer en coach van deze opleiding. Ik vind het bijzonder leuk om deze opleiding te geven omdat we ons richten op het mooiste en hoogste potentieel in de mens aanspreken en daarmee ons welzijn en onze levenskwaliteit kunnen verhogen. Iedere keer weer maakt het me blij als tijdens opleidingen, trainingen of coachtrajecten mensen meer vanuit hun kern gaan leven wat hen veel moois brengt.

Tot slot: alles in één overzicht
Tot slot nog even alle ingrediënten van deze opleiding op een rij:

 • kennismaking/intakegesprek
 • 10 opleidingsdagen
 • 3 individuele (online) coachsessies met Paulien
 • portfolio met opdrachten, deels maatwerkopdrachten
 • coachtraject met twee ‘proefklanten’ (onderdeel van het portfolio)
 • literatuur en voorbereidingsopdrachten voor de opleidingsdagen/coachsessies
 • diploma of bewijs van deelname

Tijdens het kennismakings-/intakegesprek is er alle ruimte voor het stellen van vragen. Heb je nu al vragen die je mee wilt nemen bij je besluit om deze opleiding te gaan volgen, bel of mail dan gerust. Ook om je aan te melden en een kennismakings/intakegesprek te plannen kun je bellen met Paulien (06 19007720) of een mail sturen naar info@inspiringcompany.nl.

De locatie voor de groepsbijeenkomsten van deze coachopleiding is deels in Spanje (omgeving Benissa) en deels in Nederland (omgeving Deventer). De opleiding start van 11 t/m 15 december 2023 met een vijfdaagse in Spanje (reisdagen op 10 en 16 december) en wordt vervolgd door 2 x een tweedaagse en één afsluitende dag in Nederland.

De locatie van de individuele coachsessies is of online of in Nederland (Terwolde) (je mag ook naar Spanje komen :)).

De prijs van de coachopleiding inclusief individuele coaching is € 3.500,- excl. BTW voor organisaties. Voor ZZP-ers en particulieren is dit bedrag inclusief BTW en is betaling in termijnen mogelijk (bijvoorbeeld eerste termijn in december 2023 voor de start van de opleiding € 1800,-, en daarna 2 x € 850,- in januari en maart 2024)

Bij deze prijs zijn inbegrepen:

 • Intakegesprek
 • 10 opleidingsdagen: 11 t/m 15 december 2023 in Spanje (aankomst 10 december en vertrek op 16 december), 26 + 27 januari 2024 in NL, 5 + 6 april 2024 in NL en 7 juni 2024 in NL; alle dagen van 09.30 tot 17.00 uur)
 • 3 individuele (online) coachsessies van 1,5 uur (online of fysiek; in de periode tussen de opleidingsdagen; planning in overleg)
 • Accommodatie in Spanje (rustig gelegen villa in omgeving Benissa) inclusief 6 overnachtingen (eigen slaapkamer, eigen of gedeelde badkamer met max. één andere deelnemer) en inclusief ontbijt/lunch/avondeten. Dus aankomst op 10 december en vertrek op 16 december 2023.
 • Accommodatie inclusief koffie/thee/lunch voor de 5 trainingsdagen in NL (zonder overnachting)
 • Toegang tot het online programma ‘De mooiste versie van jezelf’
 • Inspiratiebox met boek ‘Jezelf zijn’
 • Hand-outs (digitaal)
 • Bewijs van deelname of diploma
 • Bij behaald diploma de mogelijkheid om het online programma ‘De mooiste versie van jezelf’ in je eigen werkomgeving in te zetten (maken we samen afspraken over)

Wat niet bij de prijs is inbegrepen is de heen-en terugreis naar Spanje (voor vliegen luchthaven Alicante).  Ook de literatuur is niet bij de prijs inbegrepen en schaf je als deelnemer zelf aan. Dit is zo’n € 250,-.
De 2 x twee aaneengesloten dagen in NL vinden plaats in omgeving Deventer en zijn zonder overnachting. Je kunt ’s avonds lekker thuis slapen of mocht je van ver komen dan kun je wellicht een B&B boeken.

Minimum aantal deelnemers voor deze opleiding is vier en maximaal aantal deelnemers is zes.Je kunt je hieronder aanmelden. Na aanmelding ontvang je een bevestiging.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 061900772 of mailen naar info@www.inspiringcompany.nl

Individuele Coaching

By | Coaching | No Comments

Met individuele coaching maak je een sprong in jouw persoonlijke groei.  Misschien herken je jezelf in één van de onderstaande of soortgelijke vragen en wensen:

 • je hebt het gevoel vast te lopen, bijvoorbeeld in werk, privé of in relaties en je wilt je weer krachtig voelen en de voor jou goede kant op bewegen,
 • je wilt reflecteren op je loopbaan, jezelf beter leren kennen en de volgende stap in je loopbaan beter afstemmen op wie jij bent,
 • je wilt een burn-out, bore-out of stressvol leven achter je laten en komen tot een andere manier van werken en leven waarin je jouw eigen kracht weer voelt en balans, plezier en voldoening ervaart,
 • je wilt vrij komen van patronen, overtuigingen en emoties die je nu belemmeren om vanuit jouw authentieke kracht te leven en werken,
 • je wilt reflecteren op jouw wijze van leiderschap of ondernemerschap en deze transformeren naar een next level,
 • je voelt of weet dat er meer in je zit en wilt vanuit verbinding met jezelf weer de regie nemen over jouw leven,
 • je zoekt naar meer balans in je leven, naar innerlijke rust en vrijheid,
 • je wilt meer vanuit flow, lichter en moeiteloos leven en werken.

Wat je vragen of wensen ook zijn je bent van harte welkom bij Inspiring Company. Ik coach je graag om weer meer in verbinding met jezelf te komen waar je je eigen antwoorden vindt op de vragen en wensen die je bezighouden. Veel klanten ervaren hun coachtraject als een echt cadeau.

Als je een sprong wilt maken in jouw persoonlijke groei dan vraagt dat wel om naar binnen te durven keren, om zelfreflectie, moed, eerlijkheid, verantwoordelijkheid willen nemen en vaak ook buiten je comfortzone durven stappen. Als je die bereidheid hebt is er veel mogelijk. Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten en samen aan de slag te gaan!

Executive coaching en Coach de coach
Leiders/managers, ondernemers en coaches zijn doelgroepen waar ik sterk affiniteit mee heb. Als je als leider, manager, ondernemer of coach het mooiste in jezelf naar boven weet te halen, kun je werkelijk impact hebben en het mooiste in medewerkers en teams aanspreken wat vanzelf tot mooie resultaten leidt. Ik coach en inspireer je graag hierbij. Kijk eens bij executive coaching en coach de coach.

Retreats
Naast of in plaats van individuele coachsessies in Terwolde bestaat ook de mogelijkheid om deel te nemen aan één van de retreats met individuele coaching.

Inspiring Academy
Wil je je liever ontwikkelen in groepsverband? Kijk dan eens bij het aanbod van Inspiring Academy.

Inspirerende producten
Wil je zelfstandig aan de slag met jouw groei? Dat kan met het Online Programma ‘Een reis naar de mooiste versie van jezelf’ of met de Inspiratiebox met o.a. het boek ‘Jezelf zijn’. Je vindt deze producten in de webshop.

Laat je ook inspireren door de producten van Inspiring Company gericht op het vrijmaken van potentieel en kracht.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 0619007720 of mailen naar info@inspiringcompany.nl

Informatie

Executive coaching

By | Coaching

Je loopt tegen vragen aan die jou als directeur, ondernemer of leidinggevende bezighouden en waarover je wilt sparren en waarop je gecoacht wilt worden. Vragen die bijvoorbeeld gaan over jezelf, de effectiviteit van je leiderschap en/of ondernemerschap, samenwerkingsissues, kwaliteit van je (management)team, veranderingen in de organisatie die moeizaam verlopen, issues in relaties, willen groeien naar een next level, een gewenste koerswijzing in je (werk)leven of anderszins.

Kenmerkend voor mijn coaching is dat ik je graag uitnodig om je weer werkelijk met jezelf te verbinden. Ik noem het vaak transformeren naar je authentieke kracht. Het gaat om een shift van wie je denkt te zijn naar wie je werkelijk bent. In verbinding met deze authentieke kracht gaat jouw leiderschap naar een next level. Je zult met minder moeite meer impact hebben. En op persoonlijk vlak kun je jouw welzijn en levenskwaliteit verhogen.

Als leidinggevende ben je er vaak voor anderen. Met mijn coaching ben ik er graag voor jou. Ik bied je een comfortabele en veilige plek waar je met al je vragen terecht kunt en persoonlijk en professioneel kunt groeien. Neem gerust contact met me op om de mogelijkheden te bespreken.

Retreats
Wil je echt even uitzoomen en fysiek afstand nemen van werk en privé? Kijk dan eens bij de retreats, waarbij individueel maatwerk centraal staat. Staat er geen geschikte datum tussen, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Laat je ook inspireren door de producten van Inspiring Company gericht op het vrijmaken van potentieel en kracht.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 0619007720 of mailen naar info@inspiringcompany.nl

Informatie

Professionaliseren als coach

By | Coaching

Inspiring Company inspireert en faciliteert coaches, leidinggevenden, HR-professionals en andere professionals die mensen begeleiden bij hun persoonlijke groei en bewustwording bij hun éigen groei. Wil je jouw impact als coach vergroten, dan is het belangrijk bezig te blijven met je eigen bewustzijnsontwikkeling. Het ‘veld’ dat je aan kunt bieden als coach of in jouw coachende rol heeft invloed op de sprongen die jouw coachee of medewerker kan maken in zijn of haar groei.

Mocht je als HR functionaris of directie/management specifieke wensen hebben om coaching in jouw organisatie op een hoger plan te brengen, bijvoorbeeld voor coaches in een coachpool, voor leidinggevenden of HR-professionals, neem dan gerust vrijblijvend contact op. Ik kom graag langs om doelen en wensen te bespreken om zo een maatwerk-voorstel aan te kunnen bieden.

Voor je eigen ontwikkeling is wellicht het Online Programma ‘Een reis naar de mooiste versie van jezelf’ interessant. Als je hier met jouw (interne) klant of medewerkers mee wil gaan werken neem dan contact met me op. Er zijn meerdere mogelijkheden.

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuw aanbod om je als coach te ontwikkelen en nieuws of artikelen van Inspiring Company lezen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Mogelijkheden voor groei

Professionaliseren als coach
1 maart 2020

Coach de coach

Als coach of in een…
Professionaliseren als coach
1 maart 2020

Opleidingen en workshops

Het aanbod voor coaches wordt…

Laat je ook inspireren door de producten van Inspiring Company gericht op het vrijmaken van potentieel en kracht.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 0619007720 of mailen naar info@inspiringcompany.nl

Informatie

Teamcoaching

By | Coaching

Je wilt dat er effectief en plezierig wordt samengewerkt in je organisatie om tot de mooiste resultaten te komen. Ieder team binnen een organisatie draagt hier aan bij en ieder teamlid heeft hierin weer zijn eigen unieke bijdrage.

Soms zijn er echter verstoringen binnen een team of tussen teams waardoor het niet optimaal functioneert en prestaties achterblijven. Daar kunnen diverse oorzaken voor zijn. Denk bijvoorbeeld aan ‘gedoe’ tussen teamleden (of teams) onderling, de teamspirit die ontbreekt, onuitgesproken weerstanden, ineffectieve patronen met elkaar, verwachtingen en doelen die niet helder zijn, onduidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, een gevoel van onveiligheid en angst om je uit te spreken, onderlinge verhoudingen die onduidelijk of verstoord zijn, gevoel van ongelijkwaardigheid tussen de teamleden, gebrek aan (persoonlijk) leiderschap, gebrek aan acceptatie als het om hiërarchie gaat, gebrek aan vertrouwen, het onbenut laten van potentieel, et cetera. Op zo’n moment is het wijs om met een team of teams aan de slag te gaan.

Inspiring Company ondersteunt organisaties om vast te stellen wat precies het vraagstuk is, wat de doelen zijn en coacht en traint vervolgens het team/teams, individuele teamleden en leidinggevenden van teams om naar de gewenste situatie toe te groeien.

Denk bij teamtrajecten aan:

 • een effectieve samenwerking binnen een team of tussen teams realiseren
 • een nieuw (management)team ‘klaarstomen’ om effectief en plezierig te kunnen samenwerken
 • het kennen, erkennen en benutten van ieders kwaliteiten én het teampotentieel meer aanspreken
 • het kennen en erkennen van ieders valkuilen/uitdagingen en hier effectief mee omgaan
 • herstel van relaties binnen een team; het oplossen van conflicten, vertrouwen herstellen
 • als team werkelijk in dialoog komen met elkaar
 • verschillen in standpunten, inzichten e.d. en weerstanden benutten om samen beter te worden
 • het in kaart brengen van verstoringen in een teamdynamiek; begeleiding naar een gezond en effectief werkend team
 • leidinggevenden van teams coachen om een succesvol team te realiseren, met aandacht voor de onderstroom en bovenstroom (de harde en de zachte kant)
 • het verandervermogen van een team ontwikkelen

Perspectieven en tools voor teamontwikkeling

Systemisch perspectief
Bij teamcoaching kijk ik graag vanuit een systemisch perspectief naar teams/organsiaties om weer naar balans en effectiviteit te kunnen groeien. Als een systeem uit balans is zie je dat terug in dynamieken en symptomen. Door daar oog voor te hebben is het mogelijk snel naar de kern van een vraagstuk te gaan, de juiste interventies voor te stellen en uit te voeren en zo het systeem, een team of organisatie, helpen om weer in balans te komen.

Deep Democracy en het voeren van dialoog
Om het potentieel in teams beter te benutten werk ik vanuit de filosofie van Deep Democracy. Deze filosofie geeft waardevolle handreikingen als het gaat om bijvoorbeeld conflicten oplossen, verschillen optimaal benutten en duurzame besluiten nemen die óók worden uitgevoerd. Daarvoor is het werkelijk in dialoog komen met elkaar een belangrijke stap.

E-programma
Ik heb een E-programma ontwikkeld wat medewerkers inspireert en ondersteunt bij hun persoonlijke groei. Een waardevol programma om je medewerkers aan te bieden, dan wel in digitale versie dan wel in de vorm van een Inspiratie-& werkboek, beide is mogelijk. Dit ontwikkelprogramma is met maatwerk te ondersteunen met bijvoorbeeld inspiratiebijeenkomsten, lezingen, workshops of coaching.

Assessments
Bij managementteams werk ik soms met testen op het gebied van teamsamenwerking, leiderschap en/of mentale en emotionele weerbaarheid. Slechts als instrument om met elkaar in gesprek te zijn, nooit als doel op zich. Het is voor mij als coach zeker geen vast onderdeel van een teamtraject, alleen als het passend is en het realiseren van de doelen van een teamtraject dient.

Maatwerk
Een teamtraject bij Inspiring Company is altijd maatwerk. Het gaat om de goede dingen op het juiste moment doen. Dat vraagt om een goede analyse, afstemming, flexibiliteit en om als opdrachtgever en opdrachtnemer goed in verbinding te zijn met elkaar. Dit maatwerk leveren is een kracht van mij omdat ik snel aanvoel wat er gaande is en wat er nodig is om naar een stip op de horizon te bewegen.

Locatie
Vaak vinden teamtrajecten plaats in Nederland, zo dicht mogelijk op of bij de werkplek. Soms is het functioneel om een aantal dagen met een team uit te zoomen op een locatie in Zuid-Europa. Inspiring Company heeft diverse locaties geselecteerd waar ook de retreats plaatsvinden.

Voor andere maatwerktrajecten in organisaties kun je hier verder lezen.

Graag kom ik langs om kennis te maken en jullie teamvraagstuk te bespreken. Neem gerust vrijblijvend contact met me op, telefoon 06 19007720 of via mail info@inspiringcompany.nl.

Laat je ook inspireren door de producten van Inspiring Company gericht op het vrijmaken van potentieel en kracht.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 0619007720 of mailen naar info@inspiringcompany.nl

Informatie