was successfully added to your cart.

Winkelmand

Leiderschap

By | Maatwerk

Als het gaat om het ‘empoweren’ van individuen, teams en organisaties vervul je als management een essentiële rol. De wijze waarop je leiding geeft heeft namelijk veel impact op het al dan niet vrijmaken en benutten van potentieel en kracht van medewerkers en daarmee op hun welzijn en de toegevoegde waarde en resultaten van de organisatie.

Krachtige leiders bouwen krachtige organisaties. Krachtig leiderschap gaat over innerlijke kracht van waaruit je inspireert, faciliteert, dient en verbindt. Dat vraagt van iedere individuele leider empowerment, je werkelijke potentieel en kracht ontplooien en inzetten voor het geheel. Dat betekent transformatie van wie je denkt te zijn naar je authentieke zelf. Deze transformatie leidt er uiteindelijk toe dat werken en samenwerken een feestje worden. De mooiste versie van een ieder komt tevoorschijn en van daaruit komen de beste ideeën, innovaties, creaties en samenwerkingen tot stand. Dat is leuk, vervullend en zorgt voor een lichte en sprankelende energie op de werkplek. En, niet onbelangrijk,  het leidt tot de meest toegevoegde waarde en de mooiste resultaten!

Het gaat bijvoorbeeld om een transformatie:

 • van controle, grip en angst naar vertrouwen, aanmoedigen en ruimte geven,
 • van managen en beheersen van structuren en processen naar vooral inspireren en faciliteren van groei en potentieel vrijmaken,
 • van jezelf verschuilen achter een masker naar jezelf werkelijk laten zien; kwetsbaarheid als kracht,
 • van ik naar wij, van eigenbelang naar gezamenlijk belang,
 • van afgescheidenheid naar verbinding,
 • van veranderen naar transformeren,
 • van focus op wat niet goed gaat naar focus op duurzame groei van mens en organisatie,
 • van behoeften als zekerheid, veiligheid, waardering e.d. buiten jezelf en in de organisatie zoeken naar dergelijke behoeften ín jezelf vinden; een eigen, krachtig fundament realiseren,
 • van afhankelijke medewerkers, die werken binnen vaste structuren en rollen, naar onafhankelijke, krachtige medewerkers die regie nemen binnen de vrijheid en ruimte die zij krijgen voor creatieprocessen,
 • van medewerkers die vanuit een extrinsieke motivatie werken naar medewerkers die vanuit intrinsieke motivatie willen bijdragen aan de waarden en doelen van de organisatie,
 • van denken en aansturen in ‘delen’ naar systemisch leren kijken en aansturen, naar het geheel leren kijken, in ‘energie leren voelen, denken en werken’,
 • van opgaan in de dagelijkse ‘soap’ naar leren denken en werken in termen van energie, werkelijk regie leren nemen, ‘meesterschap’ realiseren.

De kracht van Inspiring Company is om leiders/managers en organisaties te faciliteren bij deze transformatie naar een nieuw level van leiderschap en ondernemerschap. Dat kan bijvoorbeeld door executive coaching van directie- en managementleden bij het leiderschap dat nodig is om transformatietrajecten succesvol te doorlopen, door teamcoaching, leiderschapstrajecten op maat of deelname aan retreats.

Lees ook deze blog over Nieuw leiderschap en neem kosteloos deel aan een Inspiratiemiddag over Nieuw Leiderschap.

“Je hebt zo veel in beweging gebracht in onze organisatie” (directeur).

Familiebedrijven
Goed te weten dat Inspiring Company ervaring heeft in het begeleiden van transformatietrajecten en leiderschapsontwikkeling bij familiebedrijven, met hun eigen dynamiek en uitdagingen.

Ik kom graag langs om kennis te maken en mogelijkheden te bespreken. Neem gerust vrijblijvend contact op, telefoon 06 1900 7720.

Laat je ook inspireren door de producten van Inspiring Company gericht op het vrijmaken van potentieel en kracht.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 0619007720 of mailen naar info@inspiringcompany.nl

Informatie

Transformaties in organisaties

By | Maatwerk

Organisaties zijn continu in verandering. Soms leiden deze veranderingen tot enige verbetering en succes, maar veel vaker lukt het helaas niet of onvoldoende om veranderingen echt succesvol te laten zijn. Denk aan veranderingen in de zin van een reorganisatie, het implementeren van een nieuw managementinformatiesysteem, een andere organisatiestructuur, het veranderen van de organisatiecultuur, maar ook veranderingen in de zin van nieuwe markten aanboren, een vernieuwing in het producten-of dienstenaanbod et cetera. Ondanks de goede intenties en enorme inzet van het management én de noodzaak van de verandering die er vaak echt is, blijven sommige medewerkers en soms ook sommige managementleden in ‘het oude’ hangen, ‘klagen ze’, zeggen ze ja maar doen ze nee en schieten in de weerstand. Ondanks de ingevoerde verandering verandert er niets of nauwelijks iets in het gedrag van mensen of verandert het juist in negatieve zin wat als tegenwerking wordt ervaren. Frustrerend voor directie en management of een veranderteam die er naar hun idee van alles aan hebben gedaan om de verandering goed door te voeren en weerstand om te buigen naar positiviteit. Het management weet soms niet meer hoe dan wel en de organisatie loopt in meer of mindere mate vast.

Doorbraak: de kunst van transformeren
Hoe kun je nu wél veranderingen succesvol leiden en komen tot duurzaam resultaat? Om succesvolle veranderingen te realiseren is transformatie en een bepaald type leiderschap nodig. En transformatie, of transitiemanagement, is wat anders dan verandering, of verandermanagement. Een verandering is twee teams samenvoegen, een transformatie is ook daadwerkelijk gaan samenwerken als één nieuw team. Een verandering is een nieuwe organisatiestructuur doorvoeren, een transitie is werkelijk gaan werken volgens de nieuwe structuur. Een gerealiseerde verandering zou je transformatie kunnen noemen. Bij transformatie gaat het om een shift van ‘oud’ naar ‘nieuw’. Transformaties faciliteren is een vak en dat vak kun je als management leren waarbij je je ‘de kunst van het transformeren’ eigen maakt. Je kunt transformaties niet ‘afdwingen’. Je kunt wél de omstandigheden dusdanig creëren waarmee je de kans dat transformatie plaatsvindt enorm vergroot. Dat vraagt van directie en management groei naar een nieuw level van leiderschap. Hetgeen onmogelijk leek wordt dan mogelijk.

Het Transformatie Kompas
Hoe begeleid je als management nu een transformatie? Inspiring Company kent de ins and outs van transformatieprocessen, zoals de verschillende fasen die te onderscheiden zijn, de bovenstroom en de onderstroom die je te leiden hebt, de succesfactoren maar ook de valkuilen, de bekwaamheden die je nodig hebt, nieuwe perspectieven van waaruit je naar een organisatie kunt kijken om bottlenecks en disharmonie op te sporen en om te buigen, et cetera. Inspiring Company heeft hiervoor Het Transformatie Kompas ontwikkeld. Het Transformatie Kompas biedt een palet van aandachtsgebieden waarmee je een gunstig klimaat kunt creëren om transformatie mogelijk te maken. Het is zeker geen ‘model’ dat je ‘standaard’ over een organisatie uitrolt, juist niet. Het is een Kompas, waarmee je díe ingrediënten kiest en op maat maakt, zodat het geheel is afgestemd op het vraagstuk van een organisatie. De juiste interventies op het juiste moment, een proces met een grote mate van flexibiliteit.

Ben je geïnteresseerd in deze maatwerk-aanpak? Inspiring Company inspireert en begeleidt organisaties graag bij hun transformatievraagstukken en ondersteunt directie, management, HR-professionals, coaches, trainers en andere professionals met veel plezier om met succes transformaties te realiseren. Neem gerust vrijblijvend contact met me op voor een kennismaking.

Ervaring met familiebedrijven
Familiebedrijven hebben zo hun eigen dynamiek en uitdagingen. Goed te weten dat Inspiring Company ervaring heeft in het begeleiden van transformatietrajecten en leiderschapsontwikkeling bij familiebedrijven.

Vanuit verbinding verder bij zakelijke uitdagingen
Soms zijn er flinke uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingsvraagstukken of conflicten tussen aandeelhouders, het op een goede manier afscheid nemen van elkaar of aandeelhouders die in een nieuwe setting gaan samenwerken. De toegevoegde waarde van Inspiring Company ligt hier in een stuk procesbegeleiding en om ‘de partijen’ zo veel als mogelijk vanuit verbinding met elkaar passende antwoorden te laten vinden, een eigentijdse vorm van mediation. Als juridische ondersteuning gewenst is werk ik samen met een jurist/advocaat, waarbij onze visies zijn afgestemd op elkaar.

Laat je ook inspireren door producten van Inspiring Company gericht op het vrijmaken van potentieel en kracht.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 0619007720 of mailen naar info@inspiringcompany.nl

Informatie

Workshops, trainingen en teamcoaching

By | Maatwerk

Voor organisaties levert Inspiring Company graag maatwerk. De goede dingen doen op het juiste moment, gericht op groei van mens en organisatie. Potentieel aanspreken, vrijmaken en deze ook daadwerkelijk gaan inzetten met duurzaam resultaat als gevolg.

Dit maakwerk voor diverse doelgroepen in organisaties kan onderdeel zijn van een transformatietraject, maar kunnen evengoed losse, op zich staande interventies zijn. Denk aan workshops en trainingen op het gebied van persoonlijk leiderschap, leiderschap, communicatie, persoonlijke kracht, talentontwikkeling, loopbaanontwikkeling, coaching, vitaliteit, et cetera. Steeds gericht op potentieel aanspreken, vrijmaken en inzetten. Ook voor teamcoaching wordt Inspiring Company met regelmaat gevraagd. Dankbaar werk om in en met individuen, teams en organisaties het mooiste naar boven te halen.

Een aantal voorbeelden van maatwerktrajecten die Inspiring Company heeft begeleid :

 • Begeleiden van directie- en managementteams en andere teams bij transformaties, leiderschapsontwikkeling en het verbeteren van  teamsamenwerking- en output
 • Leergang voor coaches
 • Talentenworkshop
 • Trainingen over persoonlijke kracht
 • Leergang leiderschapsontwikkeling
 • Workshops over mentale en emotionele weerbaarheid
 • Workshops over de kracht van gedachten en emoties
 • Workshops Emotional Freedom Techniques voor (loopbaan)coaches uit een coachpool en voor medewerkers
 • Het bekwamen van leidinggevenden in het werken met testen op het gebied van mentale en emotionele weerbaarheid en leiderschapsstijlen en het voeren van gesprekken over de rapportages
 • Het vergroten van teameffectiviteit in diverse teams

‘Een reis naar de mooiste versie van jezelf’
Ik heb een programma ontwikkeld onder de noemer ‘Een reis naar de mooiste versie van jezelf’. Met dit programma komt iedere medewerker meer in zijn of haar authentieke kracht te staan. Dit programma bestaat uit verschillende mogelijkheden, zoals trainingen, inspiratiedagen, lezingen, online programma met webinars et cetera. Samen maken we dit programma op maat voor jouw organisatie.

Neem gerust vrijblijvend contact op voor een kennismaking.

Laat je ook inspireren door de producten van Inspiring Company gericht op het vrijmaken van potentieel en kracht.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 0619007720 of mailen naar info@inspiringcompany.nl

Informatie