was successfully added to your cart.

Winkelmand

Je wilt dat er effectief en plezierig wordt samengewerkt in je organisatie om tot de mooiste resultaten te komen. Ieder team binnen een organisatie draagt hier aan bij en ieder teamlid heeft hierin weer zijn eigen unieke bijdrage.

Soms zijn er echter verstoringen binnen een team of tussen teams waardoor het niet optimaal functioneert en prestaties achterblijven. Daar kunnen diverse oorzaken voor zijn. Denk bijvoorbeeld aan ‘gedoe’ tussen teamleden (of teams) onderling, de teamspirit die ontbreekt, onuitgesproken weerstanden, ineffectieve patronen met elkaar, verwachtingen en doelen die niet helder zijn, onduidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, een gevoel van onveiligheid en angst om je uit te spreken, onderlinge verhoudingen die onduidelijk of verstoord zijn, gevoel van ongelijkwaardigheid tussen de teamleden, gebrek aan (persoonlijk) leiderschap, gebrek aan acceptatie als het om hiërarchie gaat, gebrek aan vertrouwen, het onbenut laten van potentieel, et cetera. Op zo’n moment is het wijs om met een team of teams aan de slag te gaan.

Inspiring Company ondersteunt organisaties om vast te stellen wat precies het vraagstuk is, wat de doelen zijn en coacht en traint vervolgens het team/teams, individuele teamleden en leidinggevenden van teams om naar de gewenste situatie toe te groeien.

Denk bij teamtrajecten aan:

  • een effectieve samenwerking binnen een team of tussen teams realiseren
  • een nieuw (management)team ‘klaarstomen’ om effectief en plezierig te kunnen samenwerken
  • het kennen, erkennen en benutten van ieders kwaliteiten én het teampotentieel meer aanspreken
  • het kennen en erkennen van ieders valkuilen/uitdagingen en hier effectief mee omgaan
  • herstel van relaties binnen een team; het oplossen van conflicten, vertrouwen herstellen
  • als team werkelijk in dialoog komen met elkaar
  • verschillen in standpunten, inzichten e.d. en weerstanden benutten om samen beter te worden
  • het in kaart brengen van verstoringen in een teamdynamiek; begeleiding naar een gezond en effectief werkend team
  • leidinggevenden van teams coachen om een succesvol team te realiseren, met aandacht voor de onderstroom en bovenstroom (de harde en de zachte kant)
  • het verandervermogen van een team ontwikkelen

Perspectieven en tools voor teamontwikkeling

Systemisch perspectief
Bij teamcoaching kijk ik graag vanuit een systemisch perspectief naar teams/organsiaties om weer naar balans en effectiviteit te kunnen groeien. Als een systeem uit balans is zie je dat terug in dynamieken en symptomen. Door daar oog voor te hebben is het mogelijk snel naar de kern van een vraagstuk te gaan, de juiste interventies voor te stellen en uit te voeren en zo het systeem, een team of organisatie, helpen om weer in balans te komen.

Deep Democracy en het voeren van dialoog
Om het potentieel in teams beter te benutten werk ik vanuit de filosofie van Deep Democracy. Deze filosofie geeft waardevolle handreikingen als het gaat om bijvoorbeeld conflicten oplossen, verschillen optimaal benutten en duurzame besluiten nemen die óók worden uitgevoerd. Daarvoor is het werkelijk in dialoog komen met elkaar een belangrijke stap.

Online programma ‘De mooiste versie van jezelf’
Ik heb het online programma ‘De mooiste versie van jezelf ontwikkeld wat medewerkers inspireert en ondersteunt bij hun persoonlijke groei. Een waardevol programma om je medewerkers aan te bieden, dan wel in digitale versie dan wel in de vorm van een Inspiratie-& werkboek, beide is mogelijk. Dit ontwikkelprogramma is met maatwerk te ondersteunen met bijvoorbeeld inspiratiebijeenkomsten, lezingen, workshops of coaching.

Assessments
Bij managementteams werk ik soms met testen op het gebied van teamsamenwerking, leiderschap en/of mentale en emotionele weerbaarheid. Slechts als instrument om met elkaar in gesprek te zijn, nooit als doel op zich. Het is voor mij als coach zeker geen vast onderdeel van een teamtraject, alleen als het passend is en het realiseren van de doelen van een teamtraject dient.

Maatwerk
Een teamtraject bij Inspiring Company is altijd maatwerk. Het gaat om de goede dingen op het juiste moment doen. Dat vraagt om een goede analyse, afstemming, flexibiliteit en om als opdrachtgever en opdrachtnemer goed in verbinding te zijn met elkaar. Dit maatwerk leveren is een kracht van mij omdat ik snel aanvoel wat er gaande is en wat er nodig is om naar een stip op de horizon te bewegen.

Locatie
Vaak vinden teamtrajecten plaats in Nederland, zo dicht mogelijk op of bij de werkplek. Soms is het functioneel om een aantal dagen met een team uit te zoomen op een locatie in Zuid-Europa. Inspiring Company heeft diverse locaties geselecteerd waar ook de retreats plaatsvinden.

Voor andere maatwerktrajecten in organisaties kun je hier verder lezen.

Graag kom ik langs om kennis te maken en jullie teamvraagstuk te bespreken. Neem gerust vrijblijvend contact met me op, telefoon 06 19007720 of via mail info@inspiringcompany.nl.

Laat je ook inspireren door de producten van Inspiring Company gericht op het vrijmaken van potentieel en kracht.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 0619007720 of mailen naar info@inspiringcompany.nl

Informatie