was successfully added to your cart.

Winkelmand

Organisaties zijn continu in verandering. Soms leiden deze veranderingen tot enige verbetering en succes, maar veel vaker lukt het helaas niet of onvoldoende om veranderingen echt succesvol te laten zijn. Denk aan veranderingen in de zin van een reorganisatie, het implementeren van een nieuw managementinformatiesysteem, een andere organisatiestructuur, het veranderen van de organisatiecultuur, maar ook veranderingen in de zin van nieuwe markten aanboren, een vernieuwing in het producten-of dienstenaanbod et cetera. Ondanks de goede intenties en enorme inzet van het management én de noodzaak van de verandering die er vaak echt is, blijven sommige medewerkers en soms ook sommige managementleden in ‘het oude’ hangen, ‘klagen ze’, zeggen ze ja maar doen ze nee en schieten in de weerstand. Ondanks de ingevoerde verandering verandert er niets of nauwelijks iets in het gedrag van mensen of verandert het juist in negatieve zin wat als tegenwerking wordt ervaren. Frustrerend voor directie en management of een veranderteam die er naar hun idee van alles aan hebben gedaan om de verandering goed door te voeren en weerstand om te buigen naar positiviteit. Het management weet soms niet meer hoe dan wel en de organisatie loopt in meer of mindere mate vast.

Doorbraak: de kunst van transformeren
Hoe kun je nu wél veranderingen succesvol leiden en komen tot duurzaam resultaat? Om succesvolle veranderingen te realiseren is transformatie en een bepaald type leiderschap nodig. En transformatie, of transitiemanagement, is wat anders dan verandering, of verandermanagement. Een verandering is twee teams samenvoegen, een transformatie is ook daadwerkelijk gaan samenwerken als één nieuw team. Een verandering is een nieuwe organisatiestructuur doorvoeren, een transitie is werkelijk gaan werken volgens de nieuwe structuur. Een gerealiseerde verandering zou je transformatie kunnen noemen. Bij transformatie gaat het om een shift van ‘oud’ naar ‘nieuw’. Transformaties faciliteren is een vak en dat vak kun je als management leren waarbij je je ‘de kunst van het transformeren’ eigen maakt. Je kunt transformaties niet ‘afdwingen’. Je kunt wél de omstandigheden dusdanig creëren waarmee je de kans dat transformatie plaatsvindt enorm vergroot. Dat vraagt van directie en management groei naar een nieuw level van leiderschap. Hetgeen onmogelijk leek wordt dan mogelijk.

Het Transformatie Kompas
Hoe begeleid je als management nu een transformatie? Inspiring Company kent de ins and outs van transformatieprocessen, zoals de verschillende fasen die te onderscheiden zijn, de bovenstroom en de onderstroom die je te leiden hebt, de succesfactoren maar ook de valkuilen, de bekwaamheden die je nodig hebt, nieuwe perspectieven van waaruit je naar een organisatie kunt kijken om bottlenecks en disharmonie op te sporen en om te buigen, et cetera. Inspiring Company heeft hiervoor Het Transformatie Kompas ontwikkeld. Het Transformatie Kompas biedt een palet van aandachtsgebieden waarmee je een gunstig klimaat kunt creëren om transformatie mogelijk te maken. Het is zeker geen ‘model’ dat je ‘standaard’ over een organisatie uitrolt, juist niet. Het is een Kompas, waarmee je díe ingrediënten kiest en op maat maakt, zodat het geheel is afgestemd op het vraagstuk van een organisatie. De juiste interventies op het juiste moment, een proces met een grote mate van flexibiliteit.

Ben je geïnteresseerd in deze maatwerk-aanpak? Inspiring Company inspireert en begeleidt organisaties graag bij hun transformatievraagstukken en ondersteunt directie, management, HR-professionals, coaches, trainers en andere professionals met veel plezier om met succes transformaties te realiseren. Neem gerust vrijblijvend contact met me op voor een kennismaking.

Ervaring met familiebedrijven
Familiebedrijven hebben zo hun eigen dynamiek en uitdagingen. Goed te weten dat Inspiring Company ervaring heeft in het begeleiden van transformatietrajecten en leiderschapsontwikkeling bij familiebedrijven.

Laat je ook inspireren door producten van Inspiring Company gericht op het vrijmaken van potentieel en kracht.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 0619007720 of mailen naar info@inspiringcompany.nl

Informatie