was successfully added to your cart.

Winkelmand

Inspiratiemiddag (gratis) – Nieuw leiderschap

De kwaliteit van leiderschap in organisaties (of andere systemen) heeft een enorme impact, en dat kan zowel een negatieve als een positieve impact zijn. Zoals ik het waarneem zijn we op vele plekken toe aan een ‘next level’, en hebben we Nieuw Leiderschap nodig om samen te bouwen aan organisaties (maar ook aan een samenleving) waarin het prettig werken (en leven) is en waar we samen toegevoegde waarde creëren. Met als basis een set waarden waarmee we zorgvuldig omgaan met elkaar en de natuur.

Wil jij als leider opstaan? Kom dan naar één van de (gratis) inspiratiemiddagen!

Heb jij zin om aan deze (gratis) inspiratiemiddag deel te nemen?
Meerdere momenten per jaar zijn er mogelijkheden om gratis kennis te maken met de visie en aanpak van Inspiring Company als het gaat om Nieuw Leiderschap. Ik neem je graag mee in mijn eigen ervaringen en deel mijn visie op Nieuw Leiderschap. Daarbij focus ik met name op het ontginnen van potentieel. Het ontginnen van potentieel bij jou als leider én hoe je het mooiste in je medewerkers, teams en organisatie aan kan spreken. Er is deze middag volop ruimte voor interactie.

Nieuw Leiderschap
Wat is Nieuw Leiderschap? Zonder compleet te willen zijn geef ik een aantal kenmerken van nieuwe leiders, in willekeurige volgorde.

Nieuwe leiders:

 • zijn in verbinding met hun innerlijke kracht en hun eigen ‘roeping’ 
 • zijn authentiek en stralen een natuurlijk charisma uit waarmee zij een voorbeeld zijn en anderen inspireren
 • zijn gericht op het creëren van toegevoegde waarde gericht op een hoger doel
 • zijn in contact met zichzelf en van daaruit werkelijk in contact met de ander
 • zijn empathisch en een kei in communicatie (dialoog)
 • weten als geen ander potentieel te ontginnen, allereerst in zichzelf, en het mooiste in medewerkers en teams aan te spreken
 • werken vanuit bezieling en sporen anderen daar ook toe aan
 • zijn ‘secure base leaders’, allereerst voor zichzelf en daarna voor anderen; zij combineren ‘caring’ en ‘daring’
 • durven zich kwetsbaar op te stellen en ervaren de kracht hiervan
 • zijn zich bewust van hun creatiekracht en benutten deze ook bewust
 • zijn vaardig in het realiseren van veranderingen; zij kunnen spelen met de ‘bovenstroom’ en ‘onderstroom’
 • hebben een diep geloof in zichzelf en in de ander, zij vertrouwen en zijn gericht op mogelijkheden
 • werken daadkrachtig richting een heldere stip op de horizon; willen waarde creëren vanuit een gedeelde ‘why’
 • werken vanuit integratie van hoofd, hart en handen
 • werken volgens het ‘high trust, low tolerance’-principe
 • zijn gericht op verbinding en samenwerking
 • stimuleren innovatie, ‘out of the box’ -denken en geven ruimte aan creatieprocessen
 • creëren voorwaarden zodat transformatie kan plaatsvinden
 • kijken vanuit een systemisch perspectief naar individuen, teams en organisaties en zien welke interventies nodig zijn om naar meer harmonie en succes te groeien
 • werken vanuit waarden als bijvoorbeeld integriteit, respect, betrouwbaarheid, vrijheid, transparantie, gelijkwaardigheid, plezier en succes
 • ontstijgen polarisatie en weten sturing te geven en anderen mee te krijgen in het richten van aandacht op waar zij gezamenlijk heen willen groeien
 • zijn thuis in de wereld van ‘energie’ en kennen een aantal belangrijke natuurwetten die zij voor zich laten werken
 • werken vanuit het collectieve belang; zijn dienstbaar aan het geheel

Een hele lijst. Voor echte leiders is dit echter vanzelfsprekend en gaat het moeiteloos. Het is wie zij zijn.

Een leider bén je in potentie
Een echte leider bén je dus al in potentie. Ik kom in mijn werk regelmatig leidinggevenden tegen die echt de potentie hebben om de ‘nieuwe leider’ in zichzelf geboren te laten worden, maar die tot nu toe nog niet al hun kwaliteiten en talenten hebben kunnen toelaten. Er zitten dan nog wat wikkels omheen die hen in de weg staan hun echte potentieel te leven.

Kracht ontwikkelen door jouw plek in te nemen
Zo zie ik bijvoorbeeld leidinggevenden die zich wat ‘anders’ voelen dan collega leidinggevenden. Niet in de zin van slechter of beter, maar anders. Het zijn leidinggevenden die zich met hun eigen stijl van leiderschap niet helemaal thuis voelen in bestaande organisaties en structuren. In de basis willen zij werken vanuit hun gevoel en intuïtie. Met regelmaat laten zij zichzelf echter wat in de steek en passen zij zich aan het gangbare leiderschap in hun organisatie aan. Zij zijn te voorzichtig. Soms gaan zij ook twijfelen aan hun eigen visie, kwaliteiten, talenten en aanpak juist omdát zij het anders (willen) doen. Het voelt voor hen alsof zij op en andere golflengte zitten dan collega’s uit hun managementteam en de ander ook niet helemaal kunnen bereiken. Zij missen de kracht om zichzelf te laten zien en hun plek in te nemen met hun eigen stijl van leiderschap. Het potentieel is aanwezig maar het komt nog niet helemaal uit de verf.

Kracht ontwikkelen door in verbinding te zijn
Ik kom ook leidinggevenden tegen die bijvoorbeeld zeer voortvarend te werk gaan, rationeel krachtig zijn, snelle denkers die vaak wat stappen vooruit zijn maar die onvoldoende in verbinding zijn met zichzelf én met de mensen om hen heen. Zij zijn te weinig in verbinding met hun eigen binnenwereld, hun gevoelens en emoties, en daarom lukt het ook onvoldoende om met de ander werkelijk in contact te komen. In hun communicatie zijn het meer ‘zenders’ dan dat zij in dialoog zijn. Veranderingen doorvoeren die ook werkelijk succesvol zijn lukt niet altijd. Medewerkers veranderen naar hun mening onvoldoende mee. Voor deze leiders is bijvoorbeeld het ontwikkelen van empathie, aandachtig leren luisteren en doorvragen en je kwetsbaar leren opstellen belangrijk, allereerst naar zichzelf en daarna in verbinding met de ander.

Beide type leiders (en dit zijn slechts twee voorbeelden) kunnen groeien om nog meer in hun authentieke kracht te komen. De weg naar binnen is dé weg om het werkelijke aanwezige potentieel te ontginnen en de Nieuwe Leider te worden.

Inspiratiemiddag
Wil je je laten inspireren op het gebied van leiderschap dan nodig ik je van harte uit voor een (gratis) inspiratiemiddag over Nieuw Leiderschap. Het is inspirerend en waardevol om met andere leidinggevenden bezig te zijn met jouw groei als leider en de leider te worden die je in potentie bent! Een mooi neveneffect is het ontstaan van nieuwe netwerken.

Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten!

Data van de gratis inspiratiemiddagen in de eerste helft van 2021:

 • Vrijdag 15 januari van 13.30 tot 17.00 uur (nog één plek beschikbaar)
 • Donderdag 28 januari van 13.30 tot 17.00 uur
 • Vrijdag 12 maart van 13.30 tot 17.00 uur
 • Donderdag 17 juni van 13.30 tot 17.00 uur

Locatie is Terwolde. Het aantal deelnemers is voorlopig beperkt (Covid-proof).
Deze inspiratie-middagen zijn bedoeld en vrij toegankelijk voor leidinggevenden.

Wil je deelnemen aan deze middag? Stuur dan een mail naar info@inspiringcompany.nl of neem telefonisch contact met me op, 06 19007720.

Lees hier verder over leiderschap.

Paulien
7 januari 2021

Laat je ook inspireren door de producten van Inspiring Company gericht op het vrijmaken van potentieel en kracht.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 0619007720 of mailen naar info@inspiringcompany.nl

Informatie