was successfully added to your cart.

Winkelmand

Succesvol verandering realiseren

Als je als organisatie een verandering wilt realiseren heb je te maken met een bovenstroom en onderstroom, beide zijn belangrijk. Wat mij opvalt is dat de aandacht in organisaties daarbij met name gericht is de bovenstroom. Dat is bijvoorbeeld het bedenken en invoeren van een nieuwe organisatiestructuur of het wijzigen van een werkproces. Dat op een goede manier tot stand laten komen is één. Om écht te komen tot ander gedrag is twee. Dat vraagt om verandering in de onderstroom. Dan heb je het over een psychologische transitie die mensen door mogen maken om ander gedrag te gaan laten zien. Hier komen we op een terrein waar het soms en in meer of mindere mate aan know how en bekwaamheden ontbreekt om dit proces van de onderstroom succesvol te managen.

Bij de trajecten die ik in organisaties begeleid zie ik bijvoorbeeld hoe organisaties veranderingen maar niet voor elkaar krijgen, ondanks alle goed bedoelde intenties. “Het is toch duidelijk waarom we met het nieuwe systeem moeten gaan werken? Waarom doen ze het niet gewoon?”, of “De leidinggevenden of medewerkers zeggen ‘ja’, maar ze doen ‘nee’.” De inhoudelijke, feitelijke kant is vaak wel behoorlijk op orde, maar voor succesvolle veranderingen heb je nou juist aandacht voor die onderstroom nodig én de bekwaamheden om hier invulling aan te geven.
In alle trajecten die ik begeleid heb ik juíst aandacht voor deze soms zo lastige onderstroom, naast de aandacht voor de bovenstroom die ook belangrijk is. Hoe om te gaan met weerstand? Hoe om te gaan met emoties? Hoe kun je deze ‘managen’? Wat kun je doen om een klimaat te scheppen waarin leidinggevenden en medewerkers gaan veranderen?

Wat ik óók zie in trajecten die ik begeleid is wat ik ‘systemische verwarring’ noem. Als je een organisatie als een systeem ziet, dan moet dit systeem aan een aantal voorwaarden voldoen wil je succesvol samenwerken en goede resultaten realiseren. Naar organisaties kijken vanuit dit systemisch perspectief is bijzonder waardevol. Dan zie je vaak snel de kern en kun je energie steken in het weer gezond maken, het in balans brengen van het systeem. In een volgend artikel ga ik meer schrijven over dit systemisch perspectief van waaruit je naar organisaties kunt kijken en hoe je hier in de praktijk handen en voeten aan kunt geven.

Een boek dat verder uitweidt over bovenstaande onderwerpen en wat ik je van harte aanbeveel is “Systemisch TransitieManagement. Neem voor de verandering de makkelijke weg.” De auteurs Maaike Thiecke en Bianca van Leeuwen schrijven op een toegankelijke wijze over wat er nodig is om tot succesvolle transities te komen, waarbij zij specifiek aandacht hebben voor het managen van de onderstroom en het kijken naar een organisatie met een systemische bril. Een aanrader!

Wil je met Inspiring Company in gesprek over hoe transitiemanagement in jouw organisatie succesvol kan plaatsvinden? Neem gerust vrijblijvend contact met me op. Ik deel graag mijn ervaringen en zienswijze en schrijf met plezier een maatwerk-voorstel.

Paulien
1 oktober 2019

Laat je ook inspireren door de producten van Inspiring Company gericht op het vrijmaken van potentieel en kracht.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 0619007720 of mailen naar info@www.inspiringcompany.nl

Informatie