was successfully added to your cart.

Winkelmand

Coachopleiding ‘Coachen naar ongekend potentieel’

Start 11 December 2023

Leuk dat je belangstelling hebt voor de coachopleiding ‘Coachen naar ongekend potentieel’. Een opleiding die het verschil wil maken in jouw eigen leven als mens en coach en daarmee ook in het leven van de mensen die je coacht, begeleidt, faciliteert of waar je leiding aan geeft. Een opleiding die gaat over onze essentie, ons potentieel, onze ongekende mogelijkheden én hoe we hier in ons dagelijks leven uiting aan kunnen geven. Met voldoening, impact, plezier en moeiteloosheid.

Coachen naar ongekend potentieel
Ten diepste zijn we in ons leven op zoek naar onszelf en daar komen, als je af gaat pellen, veel of misschien wel alle coachvragen uit voort. We zijn verdwaald geraakt door identificatie met een ik die we denken te zijn. Deze ‘onechte’ ik is verstrikt geraakt in een verhalen-wereld, is gevangen geraakt in een wereld van dualiteit en ervaart de verbinding met een diepere zielslaag en met de omgeving niet meer optimaal. Dat kan leiden tot het ervaren van een scala aan problemen, issues en triggers met jezelf en anderen, angsten, onrust en andere emoties, belemmerende overtuigingen en patronen, twijfels, vragen, een zoeken naar, stress, leegte, disbalans, afgesneden voelen van bezieling en vitaliteit of iets wat hier op lijkt :). Het kan soms meer als overleven voelen dan als werkelijk en voluit ‘ons mooiste leven’ leven. Of het gaat best oké, en is er tóch een innerlijk weten of voelen dat er nog onaangesproken potentieel is en bewustzijnsverruiming mogelijk is. Dat er een ánder leven mogelijk is, want diep in ons zit die herinnering. Dus zoeken veel mensen, of het nu uit noodzaak of uit verlangen en ambitie is, een coach op met vragen over zichzelf in relatie tot hun werk, loopbaan, relaties en andere levensgebieden. Die coach ben jij of kun je zijn.

De shift naar jezelf
Nu kunnen vragen en problemen niet wérkelijk opgelost worden op hetzelfde denkniveau als waarop ze zijn ontstaan. Er is een shift nodig naar een andere bewustzijnslaag, naar onze natuurlijke staat-van-zijn of noem het de ziel. De ziel leeft in het hier en nu, intuïtief, spontaan, innerlijk vrij en moeiteloos de mooiste versie van zichzelf. Aan het realiseren van deze shift én om anderen te coachen bij het realiseren van deze shift, afgestemd op hun alledaagse vragen, dáár wil deze opleiding aan bijdragen.

Wil jij jezelf op andere bewustzijnslagen beter leren kennen als mens en coach én anderen (met nog meer impact) leren coachen bij dit proces en de benodigde bekwaamheden hiervoor ontwikkelen of verder professionaliseren? Hieronder lees je meer over de inhoud van deze opleiding en vind je informatie over een aantal praktische zaken.

In deze informatie lees je overigens steeds de woorden ‘coach’, ‘coachee’ (klant) en ‘coachen’, maar het kan ook zijn dat jij een rol als leidinggevende, therapeut, consultant, docent, trainer of andere (nieuw gewenste) rol vervult, waarin je mensen begeleidt bij hun groei en bewustzijnsontwikkeling.

Puur potentieel
Tijdens deze 10-daagse coachopleiding en 3 individuele coachsessies met Paulien groei je in jouw rol als coach om jouw klanten (of medewerkers, studenten etc.) weer in contact te laten zijn met hun essentie, ongekende potentieel en authentieke kracht. Die kern, de diamant, is er nú al, alleen kan je klant er misschien ‘niet meer zo goed bij’. Er ligt als het ware een laag stof op de diamant, zo lijkt het. Of zie het als de zon die altijd schijnt en straalt maar waar een wolkendek als sluier voor hangt.  Als coach leer je die diamant of zon die er nu al is aan te spreken bij jouw coachee, en om weer vanuit dit perspectief te gaan leven. Daarnaast coach je de coachee om de laag stof of de sluier te doorzien en te doorvoelen, waardoor er meer ruimte komt voor de diamant of zon. Deze pure kern is er dus nú al en hoeft niet ontwikkeld te worden! Daar zit vaak de verwarring waardoor we hard aan de slag gaan om een betere versie van onszelf te realiseren. Die mooiste versie ís er al. Weer in verbinding met zichzelf krijgt jouw klant vanzelf helderheid op zijn vragen, zowel praktische en alledaagse als diepgaande vragen.

Twee sporen
Het kunnen coachen naar puur en ongekend potentieel en authentieke kracht vraagt om groei en verruiming van bewustzijn. In deze opleiding bewandel je daarom twee sporen. Het eerste spoor is zélf weer te beseffen wie je werkelijk bent. Het tweede spoor is om een ander te kunnen coachen en inspireren in het realiseren van de shift naar zichzelf. Deze opleiding is daarmee een enorme verrijking voor jezelf en jouw eigen leven, en voor je professionele rol als coach. Vanuit de verbinding met jezelf kun je je ook pas wérkelijk verbinden met jouw klant (en anderen) en een ‘veld’ aanbieden waarin jouw klant zich weer bewust kan worden van zichzelf. Dat vraagt van jou als mens en coach ook het vrijkomen van jouw eigen identificatie met je ‘onechte’ ik en van perspectief te schuiven naar jouw essentie. Het vraagt totale zelfacceptatie, zelfliefde en aanwezig zijn in het hier en nu om uiteindelijk te ontdekken dat je liefde en potentieel bént en over ongekende vermogens beschikt.

Thema’s in de opleiding en individuele coaching

Verspreid over 10 opleidingsdagen en 3 individuele (online) coachsessies gaan we aan de slag met thema’s als:

 • Het zien van het ‘spel van bewustzijn’ en dit kunnen vertalen in coaching
 • Begrip van kosmische wetten en hoe deze doorwerken in ons dagelijks leven; dit kunnen vertalen naar het coachen
 • Begrip van diverse fasen tijdens transformatieprocessen en kunnen afstemmen  op de fase van jouw coachee
 • De shift van onwetendheid en identificatie met de ‘onechte ik’ naar je natuurlijke staat-van-zijn (hier vallen veel subthema’s onder)
 • De werking van energie met als basis pure, zuivere Liefde en het werken met energie als zijnde puur potentieel
 • Voorwaardelijke en onvoorwaardelijke liefde, en hoe zich dit in álles in ons leven uit
 • Vrouwelijke en mannelijke energie in ieder mens: wat is het, disbalans herkennen en het leren coachen om terug te keren naar een natuurlijke balans
 • Verder verruimen van de intuïtie en deze leren inzetten tijdens het coachen
 • Het leren werken met methoden/tools/perspectieven die ondersteunend zijn in het coachproces om te laten gaan wat niet bij onze kern hoort en juist die kern aan te spreken. Denk bijvoorbeeld aan Emotional Freedom Techniques, een bepaalde vorm van meditatie, systeemdenken en opstellen en mijn ‘Master your Mind-Methode’. Eén van de tools om mee te leren werken tijdens coachtrajecten is ook het Online programma ‘De mooiste versie van jezelf’.
 • Het leren coachen vanuit een holistische visie met aandacht voor het mentale, emotionele, fysieke, energetische en spirituele aspect
 • Coachen vanuit ‘caring & daring’
 • Het leren herkennen van dynamieken in (alle soorten) relaties en dit leren zien en toepassen als kansen voor groei, en jouw coachee hierin coachen naar eigen kracht en verantwoordelijkheid
 • Het verder professionaliseren van bekwaamheden/vaardigheden in je coachrol
 • Vormgeving van de coaching in jouw werk of in een formeel coachtraject
 • Thema’s rondom zelfstandig ondernemerschap (voor wie dit actueel is)
 • Vertaling van alle thema’s  naar jouw eigen werk (maatwerkopdrachten)

Diverse thema’s bestaan uit subthema’s. De verdere detailering brengen we tijdens de opleidingsdagen en individuele sessies aan. We bekijken de meeste thema’s eerst vanuit een groter perspectief om ze vervolgens ook heel praktisch en concreet te vertalen naar het dagelijks leven en uiteraard naar de vragen van klanten.  Je gaat de inhoud zelf ervaren, integreren in jezelf én leren toepassen in jouw werk als coach.

Ik werk als trainer/coach graag met thema’s en een rode draad (‘programma’) in de opleiding en ook per opleidingsdag, en tegelijkertijd is er veel ruimte voor wat er in de flow ontstaat. Zo kunnen we met elkaar in de flow verder professionaliseren.

Maatwerk
Het ene thema kan je mogelijk meer aanspreken dan het andere. Ook wat je op dit moment in je werk wilt of kunt toepassen zal per deelnemer verschillen. Tijdens de opleidingsdagen is er daarom ruimte om bijvoorbeeld bij thema’s/oefeningen hier keuzes in te maken. Naast de opleidingsdagen heb je 3 individuele (online) coachsessies met Paulien en ook daarin kunnen individuele accenten worden gelegd. Tot slot werken we met een portfolio waarbij deels sprake is van individuele maatwerkopdrachten. Je gaat eigen thema’s kiezen waar je verder in gaat verdiepen, uitwerken, reflecteren, en ook toepassen als coach in oefengesprekken met andere deelnemers en met proefklanten buiten de opleiding.

Portfolio
Gedurende het gehele traject werk je aan een portfolio. Dit portfolio bestaat uit diverse opdrachten en reflecties. Eén van de opdrachten is voor alle deelnemers gelijk en dat is dat je een tweetal coachtrajecten met proefklanten uitvoert, inclusief reflecties hierop. Samen kiezen we ook een aantal individuele maatwerkopdrachten, afgestemd op jouw werk/situatie. Deze maatwerkopdrachten maken ook onderdeel uit van het portfolio. De kwaliteit van jouw portfolio is uiteindelijk bepalend voor diplomering. Als alle opdrachten en reflecties zijn gemaakt ontvang je in ieder geval een certificaat van deelname.

Werken met het Online programma ‘De mooiste versie van jezelf’
Tijdens de opleiding gebruiken we onder andere het Online programma ‘De mooiste versie van jezelf’. Voor jouw groei in de rol als coach gaan we wat dieper dan dit programma, zodat je ook met dit programma in jouw eigen werk met jouw eigen klanten (medewerkers, studenten etc.) kunt werken, als je daar interesse voor hebt (hoeft uiteraard niet, wel een mogelijkheid)

Het online programma bestaat uit video’s, teksten en veel opdrachten. Je kunt kiezen voor deze uitgebreide versie of voor een versie met alleen de teksten en opdrachten en dus zonder video’s. Verder maken we samen een aantal afspraken om dit proces soepel te laten verlopen.

Voor wie is deze opleiding
Misschien werk je nu als coach, leidinggevende, therapeut, consultant, studentenbegeleider, HR-professional, trainer of in een andere rol waarin je bezig bent met mensen en hun persoonlijke groei en bewustwording. Of misschien wíl je je hier juist meer op gaan richten, in je huidige of een nieuwe rol. Of misschien ben je zoekende op welke manier en in welke rol je jouw passie voor groei en bewustwording van mensen wilt invullen.

Deze opleiding gaat ervan uit dat je zelf al in enige mate bezig bent geweest met je eigen groei en bewustzijnsontwikkeling en nu een verdere verdieping zoekt, zowel in jezelf als in het coachen (of begeleiden/faciliteren/leidinggeven) van anderen. Je eigen bewustzijnsveld, jouw helderheid en innerlijke wijsheid heeft een grote invloed op het veld dat jij de coachee (of klant/medewerker/student) aanreikt. Je wil daarom nu naar een ‘next level’, voor jezelf en in je werk. Deze opleiding past bij jou als je beide paden wilt bewandelen: het ene pad gaat over een verdere verdieping in jezelf, en het andere pad gaat over je verder bekwamen in het coachen (of begeleiden/faciliteren/leidinggeven) van anderen, in brede zin van het woord. En dat laatste niet omdat ‘om de ander of wereld te redden’, maar puur omdat je vanuit je hart klaar staat voor de mens die er klaar voor is om een shift te maken.

Om samen te kunnen beoordelen of deze opleiding past bij jouw wensen en situatie hebben we vooraf een kennismaking/intake.

Opbouw en planning
De opleiding bestaat uit 10 opleidingsdagen en 3 individuele (online) coachsessies met Paulien. De eerste 5 opleidingsdagen worden aaneengesloten gegeven in Spanje, de overige 5 dagen worden ingevuld door 2 x een tweedaagse en 1 afrondende dag in Nederland. De individuele (online) coachsessies spreken we onderling af, tussen de opleidingsdagen door.

Planning eerstvolgende groep:
– 20 – 24 november 2023 in Spanje (19 en 25 november zijn de reisdagen)
– 26 en 27 januari 2024 in NL
– 5 en 6 april 2024 in NL
– 7 juni 2024 in NL

Paulien – trainer en coach van deze opleiding
Mijn naam is Paulien van de Put, trainer en coach van deze opleiding. Ik vind het bijzonder leuk om deze opleiding te geven omdat we ons richten op het mooiste en hoogste potentieel in de mens aanspreken en daarmee ons welzijn en onze levenskwaliteit kunnen verhogen. Iedere keer weer maakt het me blij als tijdens opleidingen, trainingen of coachtrajecten mensen meer vanuit hun kern gaan leven wat hen veel moois brengt.

Tot slot: alles in één overzicht
Tot slot nog even alle ingrediënten van deze opleiding op een rij:

 • kennismaking/intakegesprek
 • 10 opleidingsdagen
 • 3 individuele (online) coachsessies met Paulien
 • portfolio met opdrachten, deels maatwerkopdrachten
 • coachtraject met twee ‘proefklanten’ (onderdeel van het portfolio)
 • literatuur en voorbereidingsopdrachten voor de opleidingsdagen/coachsessies
 • diploma of bewijs van deelname

Tijdens het kennismakings-/intakegesprek is er alle ruimte voor het stellen van vragen. Heb je nu al vragen die je mee wilt nemen bij je besluit om deze opleiding te gaan volgen, bel of mail dan gerust. Ook om je aan te melden en een kennismakings/intakegesprek te plannen kun je bellen met Paulien (06 19007720) of een mail sturen naar info@inspiringcompany.nl.

De locatie voor de groepsbijeenkomsten van deze coachopleiding is deels in Spanje (omgeving Benissa) en deels in Nederland (omgeving Deventer). De opleiding start van 11 t/m 15 december 2023 met een vijfdaagse in Spanje (reisdagen op 10 en 16 december) en wordt vervolgd door 2 x een tweedaagse en één afsluitende dag in Nederland.

De locatie van de individuele coachsessies is of online of in Nederland (Terwolde) (je mag ook naar Spanje komen :)).

De prijs van de coachopleiding inclusief individuele coaching is € 3.500,- excl. BTW voor organisaties. Voor ZZP-ers en particulieren is dit bedrag inclusief BTW en is betaling in termijnen mogelijk (bijvoorbeeld eerste termijn in december 2023 voor de start van de opleiding € 1800,-, en daarna 2 x € 850,- in januari en maart 2024)

Bij deze prijs zijn inbegrepen:

 • Intakegesprek
 • 10 opleidingsdagen: 11 t/m 15 december 2023 in Spanje (aankomst 10 december en vertrek op 16 december), 26 + 27 januari 2024 in NL, 5 + 6 april 2024 in NL en 7 juni 2024 in NL; alle dagen van 09.30 tot 17.00 uur)
 • 3 individuele (online) coachsessies van 1,5 uur (online of fysiek; in de periode tussen de opleidingsdagen; planning in overleg)
 • Accommodatie in Spanje (rustig gelegen villa in omgeving Benissa) inclusief 6 overnachtingen (eigen slaapkamer, eigen of gedeelde badkamer met max. één andere deelnemer) en inclusief ontbijt/lunch/avondeten. Dus aankomst op 10 december en vertrek op 16 december 2023.
 • Accommodatie inclusief koffie/thee/lunch voor de 5 trainingsdagen in NL (zonder overnachting)
 • Toegang tot het online programma ‘De mooiste versie van jezelf’
 • Inspiratiebox met boek ‘Jezelf zijn’
 • Hand-outs (digitaal)
 • Bewijs van deelname of diploma
 • Bij behaald diploma de mogelijkheid om het online programma ‘De mooiste versie van jezelf’ in je eigen werkomgeving in te zetten (maken we samen afspraken over)

Wat niet bij de prijs is inbegrepen is de heen-en terugreis naar Spanje (voor vliegen luchthaven Alicante).  Ook de literatuur is niet bij de prijs inbegrepen en schaf je als deelnemer zelf aan. Dit is zo’n € 250,-.
De 2 x twee aaneengesloten dagen in NL vinden plaats in omgeving Deventer en zijn zonder overnachting. Je kunt ’s avonds lekker thuis slapen of mocht je van ver komen dan kun je wellicht een B&B boeken.

Minimum aantal deelnemers voor deze opleiding is vier en maximaal aantal deelnemers is zes.Je kunt je hieronder aanmelden. Na aanmelding ontvang je een bevestiging.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 061900772 of mailen naar info@www.inspiringcompany.nl

Leave a Reply